Skitour.Guru - skimo, ski mountaineering, skiing, skialpinism, ski tours, equipment

Ski touring is hiking on skis, also called ski mountaineering, backcountry skiing, scialpinismo, ski randonée...

Ski mountaineering, ski tours, just skimo - it's Skitour.Guru.