Skitour.Guru is website about backcountry skiing, ski touring and ski mountaineering - Skitour.Guru - backcountry skiing, skimo, ski mountaineering, skialpinism, ski touring, freeride touring, equipment

Ski touring is hiking on skis, also called ski mountaineering, backcountry skiing, scialpinismo, ski randonée...

Ski mountaineering, ski tours, just skimo - it's Skitour.Guru.