odhad rizika - tematické články

Praktické použití redukční metody 886

Redukční metoda se může zdát na první pohled velmi složitá nebo těžko srozumitelná. Pomocí konkrétních příkladů se tomu pokuste porozumět…

Nebezpečí v blízkosti lyžaře 848

  Jaké pásmo na svahu máme sledovat, jaké epozice mají svá úskalí i co znamená hodně rozježděný svah...

Grafická redukční metoda 964

Redukční metodou určíte nebezpečné svahy a následně se jich vyvarujete.

Druhy sněhu 1340

Pokud si nasypete sněhové vločky na černou podložku a prozkoumáte je pod lupou, zjistíte, že struktura sněhu je různorodá. V diagr...

Laviny a sníh 837

Kritická vrstva (slabá, labilní), neboli kritické rozhraní, se nachází mezi jednotlivými sněhovými vrstvami. Dá se popsat jako kluzná plocha, po které snadno sklouzne masa sn...

Testování stability sněhové pokrývky 1157

Sněhová pokrývka je základní proměnnou při tvorbě lavin. Bohužel se jedná o proměnnou velmi komplikovanou. Je důležitá pro všechny osoby, pohybující se mimo sjezdovky. Její popis je ned&ia...

Klouzavý blok 1102

Pro klouzavý blok je třeba izolovat pravoúhlý blok 2 m široký a 1,5 m hluboký směrem do svahu. Kopejte přibližně do hloubky 1,5 m, pokud je sněhu méně, tak až k zemi.  Zezadu blok odřízněte po...

Co ovlivňuje vznik lavin II. - terén 1038

Terén je jediným faktorem ovlivňujícím laviny, který se s časem nemění. Sklon svahu, jeho expozice, tvar a ještě nadmořská výška - veličiny, které můžete pečlivě nastuodovat doma u mapy...

Co ovlivňuje vznik lavin III. - lidský faktor 940

Člověk hraje při vzniku lavin významnou roli – 90 % lavin se uvolní lavinu přičiněním lidí.

Obtížnost lyžařských túr 815

V průvodcích lyžařských túr se můžeme setkat s různým značením. V roce 1998 sestavili metodici Švýcarského alpského klubu SAC komplexní stupnici obtížnosti sk...