Když jsem v 80. letech poprvé spatřil na Chopku oranžový sníh, který mimochodem vůbec nejel, myslel jsem si, že jde o znečištění z komínů chemičky v Ružomberoku. Byl to ale písek ze Sahary. V posledních letech jsme během zimy zaznamenali nános saharského písku v letech 2021, 22 a teď během Velikonoc 2024. Jaký vliv má písek na jarní skialpinismus?

Asi tušíte, že písek sněhu dobře nedělá a v době kdy vrcholí v Alpách jarní sezóna (březen – duben), neblaze ovlivňuje „životnost“ sněhu.

Rychlejší tání sněhu

Světlý povrch sněhu odráží 90 % slunečních paprsků. Tmavší plocha sněhového povrchu absorbuje více krátkovlnného slunečního záření, což vede k rychlejšímu a silnějšímu oteplení povrchu. V důsledku toho se sníh a led na "zaprášených" sněhových plochách a ledovcích rychleji zahřívá a rychleji taje.

Saharský prach se přilepí na sníh

Pískový prach se ohřívá na vyšší teplotu než sníh a tato tepelná energie způsobuje nejen tání sněhu. Písečný prach se navíc na sníh dobře „přilepí“ a proto ho vítr nemůže odvát.

Lavinové nebezpečí mokrého sněhu roste

Na jaře hrozí laviny z mokrého, těžkého sněhu. Čím více vody obsahuje sněhová vrstva, tím je těžší a tím horší je soudržnost sněhu. Potenciál lavinového nebezpečí proto roste.

Ledovce tají rychleji

Pokud dopadá písek na ledovce, dochází k jejich rychlejšímu tání. Právě dostatek sněhu je pro růst ledovce (v dnešní době spíš zpomalení úbytku) naprosto zásadní. Když pokryje sníh na ledovcích červenohnědý prach, sněhová „izolace“ ledovce ztratí na účinosti jeho rychlým odtáváním.

Velké množství písku v Rakousku i Švýcarsku

Počítačové modely švýcarských meteorologů ur­čily, že na území Švýcarska ulpělo 180 000 tun saharského písku. Rakouský web ORF.at informoval, že v ovzduší bylo o velikonočním víkendu 1200 miligramů písku v kubickém metru vzduchu.

Nakonec několik informací o saharském písku

Na webu irozhlas.cz je sděluje Jáchym Brzezina z Českého hydrometeorolo­gického ústavu…

  • Saharský prach způsobuje více oblačnosti a zmenšuje dohlednost. Typickým projevem na nebi je žlutě zabarvený opar. Vypadá podobně jako prach nad polem při zemědělských pracích.
  • Částice se mohou pohybovat v různých výškách a překonat hřeben Alp. Teď byl saharský písek zaznamenán i v Německu.
  • V závislosti na atmosférických podmínkách mohou znečišťující částice, jako dým nebo písek urazit až tisíce kilometrů. Například loni dým z lesních požárů v Kanadě překonal Atlantik a dorazil až do Evropy. 
  • Někdy se může stát, že saharský písek v ovzduší ani nezaznamenáme, protože je větry unášen příliš vysoko.
  • S vývojem prostředků k pozorování počasí se zvyšuje možnost putování saharského písku předpovídat a zmapovat. Existují předpovědní modely, které ukazují, kudy se bude písek šířit.