Skitour.Guru is website about backcountry skiing, ski touring and ski mountaineering - Skitour.Guru - backcountry skiing, skimo, ski mountaineering, skialpinism, ski touring, freeride touring, equipment

Ski touring is hiking on skis, also called backcountry skiing, ski mountaineering, scialpinismo, ski randonée...

Backcountry skiing, ski tours, ski mountaineering, just skimo - that's Skitour.Guru.