Púšť Sinai v Egypte. Samozrejme sme si ako cieľ výletu  vybrali horu Sinai, alebo Mojžíšovu horu.Tam sa objavil pan boh, a dal desať prikázaní Mojžíšovi. Pre nás, s mojou manželkou Myškou, to bol čisto turistický výlet. Ale stúpajúc na túto svätú horu som v podvedomí očakával, že sa pan boh objaví aj mne. Prečo nie? Na vrchole bol krásny výhľad, ale žiadny nebeský úkaz. Pan boh sa mi neobjavil, mal iste iné dôležitejšie veci na vybavovanie. Alebo sa nechcel stýkať s neveriacimi. Hovorí sa, že Boh ma rád ateistov. Prečo? Lebo ho neotravujú stále ich problémami. Priložená montáž vznikla z elementov z púšte Sinai. Ale zasnežený vrchol je Weisshorn vo švajčiarskom Wallise. Lyžiari sú z Bernských Alp