Co se dozvíte z lavinové prognózy? Není to jen stupeň nebezpečí, ale další upřesňující informace...

 1. Lavinové nebezpečí

STUPEŇ LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍ

 • Celkový stupeň nebezpečí je průměrný
 • Lokální odlišnosti nebezpečí
 • Předpověď se stanovuje na celý den, pokud se neočekávají větší změny během dne. Když se očekává změna nebezpečí v průběhu dne, vydává se dopolední a odpolední předpověď.
 • Každý stupeň je označen svojí barvou " str. ?? a někde i ikonou

 POSOUZENÍ NEBEZPEČÍ

 • Hlavní příčiny nebezpečí (např. navátý sníh).
 • Nejvíce ohrožená místa (popis terénu, např. na hřebenech, ve žlebech atd.).
 • Nebezpečné expozice – na směrové růžici jsou černou barvou označeny nebezpečné expozice svahů (světové strany na něž míří svahy).
 • Nadmořská výška – bývá uvedena výška na jejíž úrovni dochází ke zvýraznění nebezpečí.
 • Lidský faktor – požadavky na dovednosti a zkušenosti i informace jaká zátěž sněhu je nebezpečná.

 2. Stabilita sněhové pokrývky

 • Množství nového sněhu.
 • Sněžilo za působení větru?
 • Vliv nového sněhu na strukturu pokrývky.
 • Hodnocení celkové stability sněhové pokrývky.

 3. Počasí ve vysokých polohách

Lavinová prognóza obsahuje většinou i předpověď počasí pro vyšší polohy s důrazem na:

 • sněhové srážky
 • působení větru
 • teplotu v různých nadmořských výškách

 4. Tendence vývoje nebezpečí

Prognostici se snaží odhadnout další vývoj lavinového nebezpečí na 1–3 dny dopředu a vychází z:

 • stávajících znalostí o sněhové vrstvě
 • předpovědi počasí, zejména z teploty, intenzity slunečního záření, srážek a působení větru

Na internetu si kromě aktuální prognózy můžete stáhnout:

 • Lavinovou prognózu z předchozího období.
 • Profil sněhové pokrývky na některých místech.
 • Vývoj počasí v posledních dnech (výška sněhové pokrývky, rychlost a směr větru, teplota).
 • Souhrné zpravodajství za kratší období, kde jsou popsané i konkrétní lavinové nehody. Např. ve Švýcarsku je to týdenní souhrn, v Tyrolsku blog.
 • Lavinové zpravodajství lze často vytisknout i v černobílé verzi.

 Omezená platnost lavinové prognózy

 • Lavinová prognóza se vyhotovuje pro regiony a nikoliv pro jednotlivé turistické a lyžařské oblasti, její formulace je proto všeobecná.
 • Posoudit nebezpečí na konkrétním svahu pouze na základě lavinové prognózy nelze.
 • Exaktní předpovědi lavinových událostí (čas, místo, velikost, dráha a síla laviny) naráží na fyzikální omezení a nelze je stanovit.

 Nebezpečí roste exponenciálně!