Při stupních nebezpečí značné (3), vysoké (4) a velmi vysoké (5) výrazně klesá stabilita sněhové vrstvy a zároveň přibývá nebezpečných míst. K uvolnění laviny stačí i zatížení sněhu jediným lyžařem.

Během 95 % zimních dnů panují stupně 1, 2 a 3, v průběhu 80 % stupeň 2 a 3. Pro sportovce je kritický hlavně 3. stupeň – značné nebezpečí. V průměru je to každý třetí zimní den.

 Čím vyšší stupeň, tím:

  • nestabilnější je sněhová vrstva
  • tím více nebezpečných míst
  • tím menší zatížení stačí k uvolnění laviny
  • tím větší počet i velikost lavin lze očekávat