Přeložit a vědět

Je důležité si uvedené pojmy jednak správně přeložit a jednak vědět, jaký mají význam a jaké výhody nebo nevýhody (těch je více) z toho plynou. To první vyžaduje jazykovou znalost, to druhé určité odborné znalosti.

Ve Východních Alpách deutsch, das ist klar!

Když nepočítám české hory s sousední Slovensko, bude se nejvíc hodit němčina, V Rakousku, italském Jižním Tyrolsku a ve Švýcarsku. Kdo se se o lavinovou problematiku zajímá více, němčina mu umožní přečíst si řadu zajímavých textů od metodických špiček v oboru, např. blog na stránkách lavinové služby (něm. LWD) Tirol nebo týdenní přehledy lavinových událostí na webu švýcarského „sněhového výzkumáku“ SLF.

Pokud se chcete jazykově dovzdělat, na stránkách LWD Tirol najdete nejen slovník jazykový, ale i výkladový. V několika jazycích, včetně slovenčiny.

A nyní si s Egonem a Karlem prosvištíme některá důležitá slovíčka…

Nejdůležitější slova německy (bez členů)

Stufe der Lawinengefahr

stupeň lavinového nebezpečí

gering (1)

nízké

mäßig (2)

mírné

erheblich (3)

značné

gross (4)

vysoké

sehr gross (5)

velmi vysoké

allgemein

všeobecně

Altschnee

starý sníh

äusserst

mimořádně

Bedingungen

podmínky

Belastung

zatížení

Bruchharsch

krusta, která není nosná, pod lyžařem se podlamuje

eisig, vereist

ledový, zledovatělý

Exposition, Hangrichtung

expozice, světová strana na kterou míří svah

gefährlich

nebezpečný

günstig / ungünstig

výhodný / nevýhodný

Hang

svah

Hangneigung

sklon svahu

Harschdeckel

krusta

hart

tvrdý

heikel

ošemetný, zrádný

In der Kammnähe

v blízkosti hřebene

Kamm, Grat

horský hřeben

Lawinenlagebericht

zpráva o lavinové situaci

Lee Seite

závětrná strana hory

Luv Seite

návětrná strana hory

Mensch, Person

člověk, osoba

N - Nord, nordlich

sever, severní

Neigung

sklon

Neuschnee

nový sníh

O - Ost, östlich

východ, východní

Oberflächenreif

povrchová jinovatka

oberhalb / unterhalb der Waldgrenze

nad / pod hranicí lesa

Rinne, Mulde

žleb, mulda

S - Süd, südlich

jih, jižní

Seehöhe

nadmořská výška

Schnee

sníh

Schneeschicht

sněhová vrstva

Schneeverfrachtung

převívání (transport) sněhu

schwierig

obtížný

Schwimmschnee

plovoucí sníh

steil

prudký, strmý

Steilhang

prudký svah

Triebchneesammlung

shromaždiště (polštář) navátého sněhu

Triebschnee

navátý sníh

verwehen

převívat, přefoukávat

W - West, westlich

západ, západní

Wald

les

Wind, windig

vítr, větrný

Zusatzbelastung der einzelnen Person

dodatečné zatížení jedinou osobou