Důležitá upozor­nění

 • Nový sníh nebo déšť vedou vždy k nárůstu lavinového nebezpečí.
 • Čím více nového sněhu napadne (za posledních 24 hodin), tím vyšší je lavinové nebezpečí.
 • Čím silnější vítr doprovází sněžení, tím vyšší je lavinové nebezpečí.
 • Rychlé a výrazné oteplení, silné sluneční záření nebo déšť po sněžení mají nepříznivý vliv na lavinovou situaci.
 • Na čerstvém shromaždišti navátého sněhu lze uvolnit snadno lavinu – stačí malé zatížení jediným člověkem.
 • Špatná viditelnost ztěžuje posouzení nebezpečí.
 • Nejvíce nehod se stane během prvního hezkého dne po sněžení!

 Základní před­poklady lavino­vé bezpečnosti

 • Moje skupina čítá 3 až 7 osob, často ale chodíme jen ve dvojici, nikdy nechodím sám.
 • Používám kompletní a funkční nouzové vybavení: kovovou lopatu s teleskopickým topůrkem a madlem, lavinovou sondu délky 240 cm s rychlonapínacím systémem a digitální lavinový vyhledávač se třemi anténami. Bez kompromisů.
 • S nouzovým vybavením umím správně zacházet. To platí pro každého člena ze skupiny.
 • Pro minimalizaci rizika udržujeme na strmých svazích při výstupu rozestupy, a sjíždíme je jednotlivě, volíme co nejbezpečnější místa pro shromažďování skupiny.
 • Naše chování je v souladu se strategií bezpečnosti.

Obvyklé chyby

Z dlouhodobé statistiky nehod v horách je za 85 % z nich zodpovědný člověk.  Proto si zopakujme, jaké chyby vedou nejčastěji k lavinovým neštěstím:

 • Přílišná ochota brát na sebe riziko.
 • Chyby v plánování túry.
 • Pohrdání varovnými radami znalců (horský vůdce, chatař).
 • Ignorování signálů nebezpečí.
 • Špatná volba trasy (nevyužití bezpečných pasáží v terénu).
 • Nedostatečná vybavenost.
 • Chybný odhad trvání túry.
 • Nedisciplinovanost skupiny.
 • Túra za špatné viditelnosti.
 • Příliš velká skupina.
 • Sám na túře.

 Nepravdivé mýty

Mezi lidmi koluje řada po léta zakořeněných mýtů o tom, kdy laviny zaručeně nehrozí. Tady jsou některé z nich:

 • Málo sněhu znamená malé lavinové nebezpečí.
 • Za nízkých teplot laviny nepadají.
 • Les vždy ochrání před lavinou.
 • Stopy lyží na svahu signalizují bezpečí.
 • Na krátkém svahu se nemůže nic stát.
 • 3 dny po sněžení už žádné lavinové nebezpečí nehrozí.
 • Na drsném podkladu (kamenitý terén) laviny nepadají.
 • Laviny padají jen za špatného počasí.
 • Praskání ve sněhu signalizuje výhodné sesedání sněhové vrstvy.