Sondování do spirály

Zachránce nachází pomocí lavinového vyhledávače na povrchu laviniště místo s nejnižším údajem o vzdálenosti nebo nejhlasitějším zvukovým signálem. Tento bod je ihned označen; vyhledávač zůstává ve vyhledávacím modu. Během následujícího přesného dohledání zachránce lokalizuje postiženého sondováním do spirály. Údaj o zbývající vzdálenosti na displeji vyhledávače představuje maximální možnou vzdálenost k postiženému (ten může být sice blíže, ale nikdy ne dále): pokud vzdálenost činí např. 1,2 m, je absolutně postačující sondovat do hloubky 2 m.

Při sondování nezůstává zachránce stát na jednom místě, ale jde po spirále kolem označeného místa. Sondu vpichuje kolmo k povrchu sněhu.

Pozitivní nález sondou ukončuje fázi vyhledávání: sonda zůstává zapíchnutá (nikdy ji nevytahujte). Při záchraně ve více lidech začíná jeden (raději více zachránců) vyhrabávat nalezeného lopatami. Pokud je pod lavinou zasypaných více osob, pokračuje jeden zachránce ve vyhledávání.

Sondování do spirály, ilustrace: Pieps Skrýt poznámky