Klidné zatěžo­vání sněhové vrstvy

Tato opatření skupinu příliš nezpomalí, pokud je dobře organizována vůdcem, má odpovídající velikost a každý její člen je disciplinovaný.

 • Dodržujte odlehčující rozestupy (min. 10 m výstup, 30 až 50 m sjezd, viz níže).
 • Vyvarujte se rázovému zatížení sněhu (pády, razantní krátké oblouky apod.)
 • Vyhněte se nejstrmějším svahům a svahům se skalními bloky.
 • Určete si sjížděný koridor.
 • Zdržujte se na tzv. „ostrůvcích jistoty“.

 Pravidla bez­pečného výstu­pu

Nejpohodlnější stopa bývá zpravidla i stopou nejbezpečnější. Kromě rovnoměrného stoupání dodržujte i následující zásady:

 • Stoupejte raději méně prudkým terénem.
 • Oblé hřbety jsou bezpečnější než muldy a žleby.
 • Vyvarujte se lokálních nebezpečných míst, např. osamělých skalních bloků.
 • Pozor při přechodu z míst s malým množstvím sněhu na místa hodně zasněžená – hrozí zde zvýšené nebezpečí uvolnění deskové laviny.
 • Vyhněte se místům, odkud může dojít ke zřícení strmým svahem.
 • Vhodně vybírejte místa otoček.
 • Vyvarujte se nadbytečným obloukům a otočkám a dlouhým traverzům.
 • Obcházejte shromaždiště čerstvého navátého sněhu.
 • Zohledňujte nebezpečí ledovcových trhlin, převějí, séraků apod.
 • Na zmrzlém sněhu včas nasaďte na lyže stoupací hřebeny.

 Odlehčovací ro­zestupy

Jsou základním projevem snižování (redukce) lavinového rizika při výstupu i sjezdu. Při výstupu se dodržují rozestupy min. 10 m. Méně tak zatěžujete sněhovou vrstvu a riziko uvolnění deskové laviny je poloviční. Rozestupy aplikujte zpravidla na svazích od 30°, hlavně při překonávání obtížnějších, tzv. klíčových míst. Rozestupy jsou důležité i z hlediska následků laviny (nižší pravděpodobnost stržení všech členů skupiny lavinou). Pokyn k rozestupu dává vedoucí skupiny, každý její člen odpovídá za dodržování rozestupu před sebou.