NÁLEZ – LOKALIZACE ZASYPANÉHO

• Pozitivní sondu nevytahuj.

• Zasypaného začni vyhrabávat kousek pod úrovní sondy, jakoby jsi se chtěl k zasypanému prokopat z boku.

PAMATUJ: Pokud to situace dovoluje, tak z důvodu minimalizace tepelných ztrát budeš

veškeré ošetření a zajištění pacienta provádět přímo ve výkopu => proto udělej výkop dostatečně veliký, případně jej dodatečně zvětši.

Ve videu je ukázáno, jak postupovat při hledání zasypaného:

 

VYHRABÁNÍ ČÁSTI TĚLA

• Vyhrabej rukou podél těla vzduchový kanál k hlavě.

• Co nejrychleji uvolni hlavu a hrudník.

• A uvědom si:

- Jaká byla doba zasypání?

- Měl zasypaný před obličejem (nosem a ústy) i sebemenší volný prostor – tzv. vzduchovou

kapsu?

- Byly ústa a nos vzduchotěsně ucpány (sněhem, zvratky)?

• Toto jsou důležité informace pro profesionální zachránce a určují další postup při péči o pacienta, oběť lavinové nehody.

 ZKONTROLUJ VĚDOMÍ

• Reaguje pacient na oslovení, případně mírný bolestivý podnět?

NE => PACIENT JE V BEZVĚDOMÍ

ANO => PACIENT JE PŘI VĚDOMÍ

Pozn.: Pokud je pacient při vědomí, tzn. komunikuje s tebou, pak musí mít průchodné dýchací cesty, musí dýchat, a tudíž musí mít i funkční oběh.

Pacient je v bezvědomí

ZPRŮCHODNI DÝCHACÍ CESTY

• Otevři ústa.

• Zkontroluj a vyčisti dutinu ústní (od sněhu, zvratků, …).

• Zakloň hlavu a zvedni bradu.

• Udržuj ústa otevřená.

 ZHODNOŤ DÝCHÁNÍ

• Nakloň svoji tvář a nebo dej svoji ruku před ústa a nos pacienta.

• Cítíš proud teplého vydechovaného vzduchu?

NE => PACIENT NEDÝCHÁ

ANO => PACIENT DÝCHÁ

Pacient je v bezvědomí a nedýchá

  ZAHAJ UMĚLÉ DÝCHÁNÍ

• Udržuj záklon hlavy a otevřená ústa.

• Máš-li resuscitační roušku nebo masku, tak ji použij.

• Ucpi nos a nadechni se.

• Přilož svá ústa těsně na ústa pacienta.

• Proveď výdech a sleduj pacientův hrudník, jestli se rozpíná.

• Uvolni nos a nech pacienta spontánně vydechnout.

• Tento postup neustále opakuj a co nejrychleji vyhrab hrudník.

• Jakmile je hrudník volný, tak zhodnoť oběh.

 ZHODNOŤ OBĚH

• Dýchá již pacient, popřípadě se hýbe nebo kašle?

NE => OBĚH JE NEFUNKČNÍ

ANO => OBĚH JE FUNKČNÍ

• Pozn.: Kontrola funkčnosti oběhu vyhmatáním pulsu na krkavici je v současné době doporučována pouze proškoleným osobám, které s tím mají praktickou zkušenost.

• Pokud pacient stále nedýchá, tzn. nemá funkční oběh, pak zahaj kompletní resuscitaci – nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání.

 RESUSCITACE

• Pacienta ulož na záda, ideálně již na nějakou pevnou podložku, která ho bude současně izolovat odspodu (karimatka, otočené lyže atp.). Zabráníš tak dalšímu podchlazování během

resuscitace – na to pamatuj zejména na mokrém jarním firnu.

• Najdi střed hrudníku.

• Na toto místo polož obě dlaně na sebe.

• Hrudní kosti se dotýkej pouze zápěstní hranou.

• Nakloň se přímo nad hrudník pacienta.

• Lokty měj propnuté.

• Proveď 30× stlačení hrudníku.

• Frekvence stlačení je 100 až 120 kompresí za minutu, tj. o něco pomaleji než dvě komprese za vteřinu.

• Hloubka stlačení hrudníku musí být přibližně o 1/3 (tzn. u dospělého člověka asi o 5 cm).

• Po 30 stlačeních hrudníku se přesuň k hlavě.

• Obnov záklon hlavy a otevři ústa.

• Máš-li resuscitační roušku nebo masku, tak ji použij.

• Ucpi pacientovi nos a nadechni se.

• Proveď 2× vdech z úst do úst.

• Takto neustále střídej nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání.

• Resuscitace – 30 stlačení hrudníku ku dvěma umělým vdechům (30:2) – prováděj až do obnovení funkčního oběhu a nebo do příchodu profesionálních zachránců.

 

Jak se provádí kamarádská první pomoc, když pacient nedýchá a je v bezvědomí - od času 4:54 na videu:

 

Pacient je v bezvědomí a dýchá

DOKONČI VYHRABÁNÍ

PAMATUJ: Veškerou manipulaci s pacientem prováděj co nejšetrněji:

- Pohyby s končetinami dělej v co nejmenším rozsahu a neprováděj žádné rychlé pohyby.

- Překládání a polohování realizuj pokud možno ve větším počtu zachránců.

- Obecně s pacientem zacházej tak, jako by měl poraněnou páteř.

• Pacienta pokud možno ještě ponechej ve výkopu – je tak alespoň částečně chráněn proti

dalšímu podchlazování. Co nejdříve jej přikryj.

• Výkop popřípadě ještě dodatečně zvětši, abys mohl provést následující kroky.

 DALŠÍ ZAJIŠTĚNÍ

• Ihned od samého počátku péče o pacienta aktivně bojuj proti dalšímu podchlazování.

• Proveď celkové vyšetření: rychle prohlédni a prohmatej celého pacienta „od hlavy k patě“ a zjisti, zda nemá nějaké další poranění.

• PAMATUJ: Zástava život ohrožujícího krvácení (krev stříká nebo teče proudem) má absolutní přednost před veškerými výše uvedenými výkony!

• Ošetři případná další zranění.

 NAPOLOHUJ PACIENTA

• Ulož pacienta co nejšetrněji do zotavovací polohy na boku.

• Obnov průchodnost dýchacích cest (záklon hlavy a otevření úst).

• Zkontroluj, zda pacient stále dýchá.

 ZAJISTI TEPELNÝ KOMFORT

Co nejdříve pacienta řádně zajisti proti dalším ztrátám tělesného tepla:

• Podlož ho (karimatkou, batohy, lanem, lyžemi, …).

• Zabal ho (ALU-fólie, náhradní oblečení, spacák, žďárák, …). Pokud máš možnost, tak zábal doplň termobalíčkem(-ky).

• Nezapomeň pořádně zabalit i hlavu (čepice, kapuce, …).

• Před obličejem nechej malý prostor, ať pacient může dýchat a ty ho můžeš kontrolovat.

 PRAVIDELNĚ KONTROLUJ STAV PACIENTA

• Pravidelně kontroluj stav pacienta do předání profesionálním zachráncům.

• Pokud záchranná služba (horská, letecká, …) ještě nedorazila, tak opět zavolej na tísňovou

linku (155 ČR nebo 112 Evropa) a upřesni informace o pacientovi.

• Pozn.:. Pokud máte k dispozici mobilní telefon a je dostupný signál mobilního operátora, pak proveďte oznámení nehody ihned po pádu laviny. Pokud telefon nemáte, nebo v místě nehody není signál, tak nejprve hledejte všemi dostupnými prostředky a způsoby a teprve po 20 minutách někoho vyšlete, aby přivolal profesionální záchranáře.

Jak se provádí kamarádská polavinová první pomoc, když pacient nedýchá a je v bezvědomí - od času 4:10 na videu:

 

Pacient je při vědomí 

DOKONČI VYHRABÁNÍ

• PAMATUJ: Veškerou manipulaci s pacientem prováděj co nejšetrněji, zejména máš-li podezření na podchlazení nebo vážný úraz.

Pak platí:

- Pohyby s končetinami dělej v co nejmenším rozsahu a pomalu.

- Překládání a polohování realizuj pokud možno ve větším počtu zachránců.

- Obecně s pacientem zacházej tak, jako by měl poraněnou páteř.

• Pacienta pokud možno ještě ponechej ve výkopu – je tak alespoň částečně chráněn proti dalšímu podchlazování. Co nejdříve jej přikryj.

• Výkop popřípadě ještě dodatečně zvětši, abys mohl provést následující kroky.

Jak se provádí kamarádská polavinová první pomoc, když je pacient při vědomí - od času 2:47 na videu:

 

 DALŠÍ ZAJIŠTĚNÍ

• Zeptej se pacienta, jestli ho něco bolí.

• Proveď celkové vyšetření: rychle ho prohlédni a celého prohmatej „od hlavy k patě“, jestli

nemá nějaké další poranění.

• PAMATUJ: Zástava život ohrožujícího krvácení (krev stříká nebo teče proudem) má absolutní přednost před veškerými výše uvedenými výkony!

• Ošetři případná další zranění.

 NAPOLOHUJ PACIENTA A ZAJISTI TEPELNÝ KOMFORT

• Ulož pacienta co nejšetrněji do polohy dle jeho stavu.

• PAMATUJ: Stav pacienta se může kdykoli změnit!

• Co nejdříve pacienta řádně zajisti proti dalším ztrátám tělesného tepla:

- Podlož ho (karimatkou, batohy, lanem, lyžemi, …).

- Zabal ho (ALU-fólie, náhradní oblečení, spacák, žďárák, …). Pokud máš možnost, tak zábal

doplň termobalíčkem(-ky).

- Nezapomeň pořádně zabalit i hlavu (čepice, kapuce, …).

- Před obličejem nechej malý prostor, ať pacient může dýchat a ty ho můžeš kontrolovat.

 PRAVIDELNĚ KONTROLUJ STAV PACIENTA

• Pravidelně kontroluj stav pacienta do předání profesionálním zachráncům.

• Pokud záchranná služba (horská, letecká, …) ještě nedorazila, tak opět zavolej na tísňovou

linku (155 ČR nebo 112 Evropa) a upřesni informace o pacientovi.

• Pozn.: První oznámení nehody jsi provedl ihned po pádu laviny.

 

 

DOPORUČENÍ:

Absolvuj alespoň jednou za dva roky kurz první pomoci a záchrany, kde se prakticky naučíš poskytovat první pomoc a provádět záchranné techniky, včetně práce s lavinovým vyhledávačem.

UPOZORNĚNÍ:

Výše uvedený postup první pomoci při lavinové nehodě je sepsán dle aktuálních doporučení IKAR – MEDCOM a ERC a platí pro laickou první pomoc a v případě, kdy je zasypán pouze jeden člověk. Autor nepřebírá odpovědnost za vaše jednání a škody jím způsobené, neboť uvedené činnosti a postupy vyžadují praktický nácvik pod odborným vedením.

Skitour.Guru Tip

Autor článků o první pomoci Martin Honzík léta pracuje jako profesionální záchranář u Letecké záchranné služby. Pokud se chcete zlepšit v poskytování první pomoci v přírodě, pak mohu doporučit jeho kurzy. Podrobnosti najdete na webu Safety Academy System.

Nakonec ještě instruktážní videa o lavinové záchraně...