Měřítko sklonu na mapě

 • K měření potřebujeme tzv. plánovací fólii.
 • Na plánovací fólii je stupnice rozestupů vrstevnic pro mapy 1:25000 a 1:50000 a pro vrstevnice v rozmezí 20 m nebo 10 m.
 • Na mapě najdete svah, jehož sklon chcete měřit, zpravidla zvolíte nejprudší místo svahu.
 • Okraj měřítka přiložte kolmo na vrstevnice.
 • Posouvejte měřítkem tak, aby se úsečky na měřítku překrývaly s vrstevnicemi → obr. V tomto případě bylo naměřeno 33 °.
 • Použití lupy zvyšuje přesnost měření.
 • POZOR! Změřit lze jen průměrný sklon svahu, ve skutečnosti může být svah v určitém úseku mezi vrstevnicemi i prudší.

Určení míry sklonu v pětistupňové škále

Posouváním měřítka zjistíte, k jaké třídě strmosti náleží měřený svah:

 • mírnější než 30 º
 • v rozmezí 30 º až 35 º
 • přibližně 35 º
 • v rozmezí 35 º až 40 º
 • strmější než 40 º

Naměřený interval sklonu je směrodatný pro posouzení lavinového nebezpečí.