Rozdělení map

Digitální mapy se dělí na dva základní typy – rastrové a vektorové. Rastrové mapy bohužel nemůžeme nahrávat do GPS, i když se mnozí domnívají, že do navigace můžeme nahrát jakoukoli digimapu. To jde ale jen do přístrojů k tomu určených, označených „GPS Map“, a navíc musí jít o speciální mapy. Rastrové mapy výborně poslouží při plánování túry v počítači.

Do navigačních přístrojů pro outdoor (např. Garmin) lze obvykle nahrávat mapy vektorové, které mají nižší kvalitu než mapy rastrové, ale pro základní orientaci jsou dostačující. Displeje outdoorových navigací nejsou moc velké, a tak mají tyto mapy k celkové orientaci na větším území citelně nižší použitelnost než klasické mapy papírové.

Skitouring na digimapách OEAV

Digitální mapy (např. OEAV nebo Swisstopo) se dodávají na nosičích DVD či na miniaturních kartách SD. Pokud si jako příklad vezmeme třeba skvělé digitální mapy rakouských Alp 1:25000 od OEAV, lze využít početnou databázi lyžařských túr. Ty si můžete nejen prohlédnout ve shodné 2D dimenzi jako na mapě papírové, ale také v trojrozměrném zobrazení. Otáčením a nakláněním si horu a linii túry můžeme prohlédnout ze všech stran.

 Další funkce

K tomu navíc můžete změřit sklon svahu na potenciálně nebezpečných místech, naměřit vzdálenost nebo si celou trasu nahrát do GPS.

Dále je možné po túře stáhnout data do počítače a prohlédnout si třeba výškový profil nebo si dokonce nechat na displeji projet svoji stopu (track) v 3D animaci. Nabízí se volba mezi zeměpisnými nebo UTM souřadnicemi.

Za zmínku stojí ještě funkce vyhledávání míst. Stačí kliknout na ikonku „dalekohled“, zadat např. „Vernagt“, a hned se objeví nabídka všech pojmů obsahující tento slovní základ na všech rakouských mapách.

 Speciální mapy se sklonem svahu

Na webu najdete interaktivní mapu Tyrolska. Kromě orientační nabízí dvě skvělé funkce. První je určení souřadnic pro GPS v několika formátech. Druhou tvoří barevné zóny zobrazující sklon svahu v rozmezí po 5 stupních. 

Svahy prudší než 30 ° pro celé Švýcarsko najdete na www.mapplus.ch, pro Tyrolsko na www.lwd.tirol.gv.at.

 Z papírové si vytvořte digitální

Pokud nemáte k dispozici digitální mapu dané oblasti, můžete si ji vytvořit z mapy papírové, bez které se na túře neobejdete. Oskenujete ji a v programu Ozi Explorer z ní po kalibraci uděláte mapu digitální, která postačí pro základní funkce – vytvoření stopy a uložení bodů.