Přeloženo do češtiny

Nehoda postihla 20 osob, jednu osmičlennou a jednu dvanáctičlennou. Zmapovali ji lidé z LWD Tirol, kteří zde náhodou byli na túře. Dvanáctičlenná skupina zvládla bez problémů první výstup a sjezd svahu, který byl později zasažen lavinou. Po sjezdu se shromáždili se na méně prudkém svahu.

12ti členná skupina, rozdělená na dvě šestičlenné na plošině v linii ve směru k vrcholu Geier (Foto: 06.02.2016) Skrýt poznámky

Mezitím se ocitla osmičlenná parta ve výstupu totožného svahu. Těsně před nejstrmějším místem se její členové rozhodli pro dodržování bezpečnostních odlehčovacích rozestupů. V tu chvíli byli překvapeni deskovou lavinou. Ta strhla všech 20 lyžařů na svahu.

Přibližná pozice skupiny při stoupání, v okamžiku uvolnění laviny (Foto:6.2.2016) Skrýt poznámky
Modrý kruh symbolizuje na speciální mapě sklonu svahů místo, kde se skupina nacházela, když došlo k uvolnění laviny. Skrýt poznámky

Oblast odtrhu laviny byla ve výšce kolem 2600 – 2700 m ve velmi až extrémně strmém svahu. Lavina se zastavila zhruba ve výšce 2300m a nános lavinového sněhu je odhadován až na 5 metrů.

Velká sněhová hrouda na povrchu laviniště (Foto: 06.02.2016) Skrýt poznámky

Všichni účastníci nehody byli perfektně vybaveni, pravděpodobně měli dokonce všichni lavinový batoh. Vyproštění zcela zasypaných obětí bylo z hloubky 1,2 až 3,2 metru pod povrchem laviny. Nikdo z vyhrabaných neměl vzduchovou kapsu. Dvě osoby byly zraněny, ostatní vyvázli bez zranění.

Díra v popředí ukazuje nejvýchodněji položené místo zasypání (Foto: 06.02.2016) Skrýt poznámky
Přehledná grafika deskové laviny. Červené „x“ symbolizuje přibližné místo, na kterém se nacházela osmičlenná skupina, když došlo k uvolnění sněhové laviny. Červený kruh ukazuje místo, kde byla shromážděna dvanáctičlenná skupina po svém prvním sjezdu. Černá elipsa ukazuje oblast, ve které zahynuli pod lavinou čtyři lidé, černý kříž znázorňuje přibližné místo zasypání páté oběti. Skrýt poznámky

Analýza sněhové vrstvy potvrdila známý problém labilní vrstvy v blízkosti povrchu země. Sněhový profil, včetně zátěžového testu byly provedeny nad odtrhem laviny, na malém, lavinou neovlivněném místě severního svahu. Jako labilní rozhraní posloužila primárně tenká vrstva hranatozrnitých krystalů, ležící na staré krustě, sekundárně mohlo dojít k odtrhu kvůli plovoucímu sněhu těsně nad zemí.

Tam, kde je umístěna sněhová pila se nachází vrstva nestabilního, hranatozrnitého sněhu. Tento sníh leží na tenké, staré krustě. Tam, kde vidíte rukavice, jsou patrné staré vodní kanály, které vznikly při procesech tání v průběhu teplého podzimu. Skrýt poznámky
Sněhový profil, který odpovídá výše umístěnému obrázku. Skrýt poznámky

Je zajímavé, že den předtím jsme nedaleko místa nehody vykopali sněhový profil, v malém severním svahu ve výšce 2030m. Ukazuje se, na rozdíl od profilu na místě nehody byly již lépe propojeny přízemní vrstvy sněhu. Z toho vyplývá, že problém přízemní labilní vrstvy je tedy závislý na nadmořské výšce. Proto od zprávy o lavinové situaci uvádíme i předpokládaný  výškový rozsah pro dané nebezpečí, v tomto případě hranici 2300 m n.m.

Labilní vrstva v blízkosti země se začínají pomalu spojovat, ve výškách cca pod 2300 m. Skrýt poznámky

Pohled na počasí v minulých dnech určuje strukturu sněhové vrstvy. Rozhodující byl minulý víkend od 30.1. – 1.2. , když zpočátku s příchodem studené fronty do údolí sněžilo. Pak přišla teplá fronta, přičemž pršelo až do výšky 2400 m a následně teplota klesla. Důsledkem bylo vytvoření více či méně silné krusty.  Od 3.2. sněžilo opět o něco intenzivněji a celkem napadlo v místě nehody asi 50 cm sněhu. Vítr způsobil převívání sněhu ve vyšších polohách, především ve východním sektoru a tím tedy také na svahu, kde se stala nehoda.

Data z meteostanice Tarntalerboden v blízkosti nehody ukazují na nestabilní počasí před nehodou. Skrýt poznámky

 

Měnící se počasí se sněžením, větrem, oteplením a ochlazením vedlo na každý pád ke zvýšené vazbě na výše uvedené slabé vrstvy deponovaného sněhu, což také podporuje možnost vzdálené iniciace lavin.

Závěr: Opět bohužel panuje zima s velmi výrazným a již dlouhotrvajícím problémem se starým sněhem. Ukazuje se rovněž, že zlepšení situace v polohách nad 2300 m nelze očekávat.

V současné době očekáváme nárůst problémů ve stinných svazích nad cca 2300 m, a slunných svazích nad asi 2500 m. To platí především pro regiony Tux, Zillertal, Stubai, Ötztal a Tuxer Alpen.

Četné další lavinové nehody ze dne 6.2. potvrdili uvedený stav jak z hlediska výšky, tak z hlediska regionálního výskytu. Východní Tyrolsko bude kvůli předpovídanému sněžení konfrontováno rovněž. .

Bližší informace k uvolnění laviny v tomto okamžiku nejsou, protože ještě probíhají výslechy účastníků nehody a situaci v terénu musí ještě posoudit alpská policie.  Jako pravděpodobné vidíme uvolnění laviny lyžaři, jako možné samovolné uvolnění, které bylo zapříčiněno navátým sněhem, který mohl být eventuálně uvolněn prostřednictvím hlavní laviny. Malá lavina spadla ve vrcholové pasáži hory Geier.

Poznámka překladatele:

Lavinová problematika je poměrně složitá. Zkuste se o ní dozvědet co nejvíc. V sekci Laviny najdete prokliky na lavinové zpravodajství na celém světě. Vlastní metodika je rozdělena do čtyř bloků – Obecně o lavinách, Příčiny lavin, Strategie pro bezpečnost a Záchrana v lavině.