Pozitivní výsledek však nikdy neznamená absolutní jistotu bezpečí. Té ostatně při pohybu v horách nelze dosáhnout nikdy. Redukční metoda slouží jako prostředek kontroly rozhodnutí, učiněného na základě klasického posouzení. Problematika „3x3“ je docela složitá a je dobré si ji nastudovat, podrobnější informace najdete na http://skitourguru.com/…o-bezpecnost .

Redukční metoda ve zkratce

Zjednodušené vysvětlení. Redukční metoda je nástroj, který napomáhá k rozhodnutí, zdali je úroveň rizika za daných přírodních podmínek a při zvoleném způsobu našeho jednání (rozhodování) akceptovatelná, či nikoli.

Zkuste si představit tuto metodu následovně. Potenciál nebezpečí představuje záporné body. Redukční faktory představují kladné body. Na svah mohu vstoupit, když je počet kladných bodů stejný nebo větší než počet bodů záporných (kladné body se mezi sebou násobí a mohou být dva, tři nebo čtyři).

Redukční faktory se dělí do tří tříd a jde o to, zda se nám jejich pomocí podaří eliminovat potenciální nebezpečí.

Postup výpočtu:

 1. Stanovím potenciál nebezpečí
 2. Vyberu redukční faktory, které mohu použít
 3. Hodnoty dosadím do vzorce
 4. Pokud mi vyjde méně než 1, mohu svah zatížit.

 

Pozor na to, že:

 • redukční metoda je použitelná pro stupeň lavinového nebezpečí 1,2 a 3 a platí pouze pro alpskou oblast.
 • redukční faktory musí být alespoň 2.
 • lze použít maximálně 4 redukční faktory: jeden RF I. třídy, dva RF II. třídy (je-li to možné) a jeden RF III. třídy.
 • při 3. stupni lavinového nebezpečí musí být k dispozici RF I. třídy - svah musí mít méně než 40 °.

 Konkrétní výpočet pro svah pod Geierem

 • Fakta, která lze večer na chatě zjistit z mapy: svah, po němž skupina stoupala má v nejprudším místě zhruba 35°, svah míří skoro přesně k severu, ve vyšších partiích se blíží SSV (severo-severo-východu).
 • Potenciál nebezpečí pro 3. stupeň může být v rozmezí 6-12, obvykle se používá střední hodnota 8. To je pravidlo, pro plánování túry předem, doma nebo na chatě.
 • Redukční faktory I. třídy (sklon svahu): protože nejprudší místo svahu má zhruba 35°, můžeme použít RF2 = 3. Jasně zřejmé je to z obrázku, který znázorňuje mapa se sklony svahu. Pozor, pro použití redukční metody se měří nejprudší místo na svahu, nikoli místo, kudy vede stopa.
 • Redukční faktory II. třídy (expozice svahu) nelze vůbec použít. Proč? Redukovat nebezpečí lze tak, že se vyhnu:

a)      svahům tzv. severního sektoru - tedy museli by se vyhnout svahům Geieru.

b)      kritickým svahům uvedeným v lavinové zprávě – tam byly označeny jako nebezpečné svahy mířící na západ, sever a východ, tedy opět by se museli vyhnout Geieru.

c)       využiji rozježděné svahy – rozježděný svah neznamená, že po něm projelo deset lyžařů, ale desítky až stovky lyžarů během posledních dní – opět nesplněno.

 • Redukční faktory III. třídy řeší velikost skupiny a její chování, lze je tedy na rozdíl od faktorů I. a II. třídy ovlivnit na jakémkoli svahu. Lze použít RF8 = 2, tedy skupina větší než 5 osob, jejíž členové dodržovali odlehčovací rozestupy

Shrnuto a vypočteno

Potenciál nebezpečí (PN) = 8, lze použít dva faktory ze čtyř možných a sice RF2 a RF8. Dosadíme do vzorce:

Riziko = PN / RF2 x RF8) = 8 / (3x2) = 1,25

Pokud je vypočtené riziko větší než 1, nemělo by se na daný svah vstupovat. Jinými slovy. Máme 8 záporných bodů (potenciál nebezpečí) a potřebujeme je eliminovat body kladnými (součin redukčních faktorů). Především kvůli severní expozici svahu nemohu požít faktory II. třídy a tak je k dispozici jen 6 kladných bodů. 2 body bohužel chybí…

Rozhodnutí podle redukční metody - strategie 3x3 tedy zní: STOP, NEVSTUPOVAT!

PS. Rozsáhlý článek o nehodě vyjde v magazínu SNOW 95, na pultech se objeví koncem února.