Během jízdy:

  • Hole rychle pohybujte dozadu a nahoru: „Pozor – nebezpečí!“

 Od shromažďovacího místa směrem vzhůru:

  • Zkřížení holí nad hlavou: „Počkej, nejezdi!“
  • Jedna hůl vzhůru: „Všechno v pořádku, můžeš jet!“
  •  Hole vzhůru, jedna ukazuje napravo, resp. nalevo: „ Jeď vpravo, resp. vlevo!“
  • Obě hole nahoru ve tvaru písmene Y: „Jeď v blízkosti mé stopy, v koridoru!“
  • Holemi zřetelně ukazovat na lyže: „Jeď v mé stopě!“