Pravidla bezpečného sjezdu

 • Všichni ve skupině jedou stanoveným koridorem.
 • Do sklonu 35° dodržujte odlehčovací rozestupy 30 až 50 m.
 • Jednotlivě se sjíždí od sklonu 35° nebo pokud má vůdce (skupina) pocit, že hrozí nebezpečí.
 • Pozor! Sjezd není výstup, sjezdový terén musíte posuzovat jako nový, i když přibližně kopírujete výstupovou stopu!
 • Důležitá je jasná organizace a signalizace vedoucím skupiny.
 • Volte optimálně dlouhé dílčí úseky sjezdu (únava, koncentrace).
 • Skupinu shromažďuje její vedoucí na bezpečných místech – tzv. „ostrůvcích jistoty“.
 • Při dojezdu ke skupině lyžař vždy zastavuje nad skupinou.
 • Snažte se jezdit bez pádu, i to je projevem bezpečného chování.
 • Nikdy nesjíždějte chaoticky a pohromadě, zatížení svahu více lyžaři naráz může být impulsem k uvolnění laviny.
 • Euforie ze skvělého sjezdu nesmí zatemnit zdravý rozum! 

Strmé svahy se jezdí po jednom

Lyžař najíždějící stopu na dosud nesjížděném svahu vlastně zkouší, zda jsou na svahu labilní místa. Pokud sjíždějí všichni lyžaři ve skupině takový svah společně, je riziko obzvlášť velké. V takovém případě totiž hrozí uvolnění laviny při zatížení labilního místa a následně k zasypání celé skupiny.

Toto riziko snižujte tím, že strmé svahy sjíždíte po jednom, přičemž skupinu organizuje její vůdce. U větších skupin s horšími lyžaři je nutné počítat s časovou náročností sjezdu. 

Sjezd kopírující výstupovou stopu

Kopírování stopy při sjezdu patří mezi bezpečnostní opatření. Důležité je, aby všichni členové skupiny kopírovali stopu, nejeli razantními oblouky a pokud možno nepadali. V případě zhoršení podmínek během túry (počasí, viditelnost) je lepší vést linii sjezdu v bezprostřední blízkosti výstupové stopy. Platí sice pravidlo, že terén při výstupu nemůžeme považovat za zcela bezpečný i pro sjezd (ani pokud se při výstupu nic nestalo), ale při zhoršené viditelnosti je bezpečnější kopírovat výstupovou stopu než hledat jiné alternativy, které by byly za dobrých podmínek možná bezpečnější.