Markusi, jaká je Tvoje původní profese a kolik let jsi aktivní v oboru lavinového nouzového vybavení? Proč jsi se vlastně stal vývojářem záchraných pomůcek do laviny?

Předtím, než jsem přešel do světa outdoorového průmyslu jsem pracoval naplno jako horolezec a horský vůdce. Proto jsem byl velmi často v nebezpečném terénu a konfrontace nebezpečí s vhodným vybavením byla docela intenzivní. Hnací silou, která ovlivnila moji životní dráhu i touhu zlepšit nouzové vybavení, byly tragické osudy kolegů-vůdců i přátel.

Kolik let jsi byl horský vůdcem na plný úvazek a jaké další profese jsi přitom vykonával?

Mojí hlavní profesí byl horský vůdce asi 20 let, k tomu jsem působil jako učitel na mnoha kurzech a také jako profesionální horolezec. Dokonce nechyběla ani kamera a role ve filmu. Jako například ve filmu „Flying Circus“ o přelezení cesty tohoto jména ve skalním a ledovém terénu (pozn. tzv. mixovém terénu) Beatem Kammerlanderem.

Nyní pracuješ jako šéf značky Pieps? Jaké činnosti tvoří Tvůj pracovní den?

To je samozřejmě klasická náplň manažerské práce. Hodně se zaměřuji na úzkou spolupráci v týmu a  vysoké kvalitě a praktičnosti našich výrobků. Proto probíhá pravidelné koordinace mezi našim oddělením  výzkumu a vývoje a produktového managementu. Tady se potkávají inženýři s horskými vůdci proto, aby stávající výrobky vylepšili nebo rovnou začali s vývojem nového produktu.

Co si lze představit pod pojmem "vývoj" v oblasti nouzového vybavení? A kolik času na vývoj věnuješ Ty osobně?

Zkusím to popsat na konkrétních případech. Pieps byl totiž vždy průkopníkem ve vývoji nouzového vybavení a prostřednictvím svých výrobků posouval standardy rozvoje výrobků.

V roce 2003 jsme uvedli na trh lavinový vyhledávač Pieps DSP, který měl jako první na světě tři antény, ukazatel směru a tzv. markovací funkci. To byla opravdu revoluce ve vývoji „pípáků“.

S vývojem elektronické lavinové sondy iProbe s akustickou a vizuální signalizací polohy zasypaného při sondování se zkracuje doba přesného dohledání sondou v průměru o 60%.

Backup Sender funguje jako záložní vysílač a přeneseně řečeno má podobný smysl jako záložní padák. Když zachránce zavalí další, tzv. sekundární lavina, tak pípák v jeho rukou nevysílá, protože je přepnutý do režimu vyhledávání – právě tehdy pomáhá zachránit jeho život záložák - Backup Sender.

Všechny uvedené výrobky jsou součástí bezpečnostního systému Piepsu, jehož cílem je co nejefektivněji pomoci každému, kdo se ocitne ve skutečné konfrontaci s lavinou. S novým systémem airbagů Jetforce zkompletujeme výrobky, které jsou nenahraditelné při záchraně z laviny.

Svůj vlastní podíl ve vývoji neumím kvantifikovat, ale nejvíce úsilí a času věnuji týmu vždy v počáteční fázi projektu.

Na konci 20. století byly běžné vyhledávače s jednou jedinou anténou. Co je, podle Tvého názoru, hlavní příčinou pokroku v posledních letech?

Technologickým pokrokem, který umožnil použití systému tří antén. Tato technologie zaručuje plynulý příjem vysílaného signálu (z vyhledávače zasypaného) ve všech směrech a vzájemné oddělení jednotlivých signálů při vícenásobném zasypání. Proto je možné určit počet zasypaných a přesnější je i detekce zasypaných, což urychluje záchranu. Každý asi ví, že záchrana je boj s časem*, a tak se každá vteřina navíc počítá….

Jak přichází impuls k vývoji nového vyhledávače? Speciálně v současnosti, když je jednoduše možné „upgradovat“ morálně zastaralý přístroj…

Nové technologické možnosti ... Mobilní telefon se obvykle nahrazuje každé 2 roky…Také elektronika stárne…

Podle mého názoru jste ve svém oboru jedním z mála vizionářů. Jakým směrem kráčí pokrok lavinových přistrojů? Nebo je v současné době vyhledávač na hranici svých možností a na scénu pomalu přichází zásadní role stratégů marketingu?

Jak už jsem říkal, dnes se staly plně digitální, tříanténové systémy standardem. V Piepsu máme „pod jednou střechou“ vysoce kvalifikované inženýry a horské vůdce. Ti první se snaží co nejlépe využít aktuálně dostupných technologií a ti druzí o jejich co nejvíce intuitivní a jednoduché používání v praxi. Je to stálý proces a s vývojem technologií se objevují další možnosti.

Není to tak dávno, kdy těžištěm lavinové záchrany byla bezchybná a rychlá práce s vyhledávačem.  S pomocí dnešní nejmodernější techniky je mnohem snazší a rychlejší zasypané vyhledat. Větší důraz se klade na optimalizaci metody pro rychlé a efektivní sondování a především vyhrabávání zasypaných lavinou. Co si o tom myslíš?

Cílem efektivní kamarádské záchrany je co nejrychlejší vyproštění zasypaného. K tomu je nutné, aby skupina záchranců byla co nejlépe organizována a měla k dispozici doporučené nouzového vybavení - skládající se z lavinového vyhledávače, sondy a lopaty. Pokud jedna z této trojice pomůcek chybí, může to pro zachránce bohužel znamenat rozhodující, osudnou časovou ztrátu.

Nejdůležitější je ovšem umět bezvadně ovládat svou vlastní výbavu. Toho lze dosáhnout výhradně tréninkem práce se všemi třemi pomůckami. Nelze opomenout ani kvalitní management záchrany, ale i ten se dá procvičovat.

Současné vyhledávače jsou dnes téměř dokonalé, sonda iProbe urychlila přesné dohledání. Čeká i lopata na svou revoluci?

Na lopatu, která bude sama vyhrabávat, nám bohužel stále ještě chybí nápad ...

Vyhledávač Vector byl před časem stažen z trhu. Co bylo hlavním důvodem a co tento krok znamenal pro prestiž značky?

Zjistili jsme, že funkcionalita přístoje Vector neodpovídala našim přísným, vnitrofiremním nárokům na kvalitu, které jsou v souladu se sloganem „Premium Alpine Performance“. Bezpečnost a bezpodmínečná vhodnost pro praktické využití jsou pro Pieps nejvyšší hodnotou. Abychom nemuseli slevit z našich nároků a vyloučili jakékoli ohrožení našich zákazníků, rozhodli jsme se pro stažení Vectoru.

Teď už víme, že tato akce posílila důvěru ve značku. Naše zákazníky jsme přesvědčili o tom, že jejich bezpečnost je pro Pieps důležitější než profit. 

Markus Eck v horách Skrýt poznámky

Myslíš si, že nejmodernější lavinové vybavení vyvolá mezi freeridery i turisty na lyžích větší ochotu riskovat?

Věřím, že ne. Úroveň vzdělávání a znalostí se výrazně zvýšila. Doporučení pro použití nouzového vybavení – vyhledávače, lopaty a sondy -  je celosvětově jednotná. Výrobci, alpské a horolezecké spolky i média nás stále informují o tom, že lavinový batoh je dobrý nadstandard, ale také o tom, že základním předpokladem bezpečného pojetí je prevence.

Váš poslední projekt je Jetforce Airbag…

Jetforce je prvním lavinovým batohem s elektronickou technologií a s ventilátorem, který k nafouknutí airbagu využívá okolní vzduch. Paralelně s vývojem elektronicky ovládaného batohu vznikala také nová norma pro lavinové batohy. Ty jsou od nynějška certifikovány jako osobní ochranná pomůcka, z čehož vyplývá také vysoký standard pro úroveň elektroniky.

Jaké vlastnosti a výhody má JetForce ?

Ventilátor, poháněný energií z akumulátoru dokáže naplnit airbag o objemu 200 litrů za 3 vteřiny, následuje pravidelné dofukování, také proto, aby se v případě poškození vaku doplňoval vzduch, unikající trhlinami a otvory. Kapacita nabitého lithium-polymerového akumulátoru vystačí minimálně na čtyři nafouknutí airbagu. O stavu systému nás automaticky informují LED diody. Integrovaná elektronika provádí při každém uvedení batohu do provozu, tedy před túrou, kontrolu funkčnosti systému. Výhodou airbagu u Jetforce je jeho robustní, velmi odolný materiál, používaný i v automobilovém průmyslu. Aktivaci aibagu, kterou je nutno bezchybně zvládnout ve stresu, i manipulaci s ním si lze bez potíží doma v klidu vyzkoušet. Odpadají totiž výměny či plnění kartuší, stačí strčit nabíječku do zásuvky.

Co je nejvýznamnější přidanou hodnotou tohoto lavinového batohu.

Revoluční je funkce automatického vypuštění vzduchu z airbagu. Tři minuty po zasypání se airbag automaticky vypustí a zasypanému pod sněhem najednou výrazně přibude životadárný kyslík – zachránci tak získávají další cenný čas k dobru. K tomu jednoduchá obsluha a prakticky nulové náklady na provoz.

Proti kterým předsudkům musí technologie Jetforce předkládat argumenty?

Polemika se vede především kolem akumulátoru. Použité technologie jsou vhodné pro teploty pod bodem mrazu a jsou tak předimenzované, že problémy s funkčností nehrozí. Samotná baterie je, stejně jako batoh, certifikována jako osobní ochranná pomůcka a nová norma o lavinových batozích dovoluje její použití.

Pieps je firma, která určuje trendy, na co jste opravdu hrdí?

Pieps je ve světě známý především  jako firma, která zařazuje do svých výrobků nové technologie a ukazuje tak cestu dalším výrobcům. První pípák od Piepsu byl světu představen již v roce 1968 a v sedmdesátých letech se se začal skutečně vyrábět a prodávat.

Před více než deseti lety byl milníkem model DSP, kromě zrychlení vyhledávání přinesl i markovací funkci. Tlačítko „MARK“ umožní „vyřadit“ lokalizovaný signál ze sledování (zahrabaný přístroj samozřejmě stále vysílá). Kamarádi se sondou a lopatami pokračují v záchraně. Hledající přístroj vede zachránce k dalšímu, nejbližšímu signálu, atd… Markováním prakticky skončila metoda vícenásobného vyhledávání. Kdo si někdy vyzkoušel při nácviku nebo při reálné nehodě vyhledat dva nebo tři zahrabané pípáky bez použití markovací funkce, ví moc dobře, o kolik je to náročnější oproti hledání jediného signálu.

Myslím, že významný průlom přináší technologie lavinového batohu Jetforce, kterou jsem zmínil výše.