Není to jednoduché

I zkušeným osobám se doporučuje prozkoumat občas sněhovou pokrývku a také provést některý z testů její stability. Jeho pozitivní výsledek však nikdy nesmí být jediným kritériem pro vstup do konkrétního svahu. 

Průzkum sněhové pokrývky může náš první dojem potvrdit, upřesnit, nebo změnit. Doplňkem může být celá řada různě náročných testů stability. U většiny testů se izoluje sněhový blok a ten se pak postupně zatěžuje, především shora.

Volba místa testu

  • Zvolte bezpečné (!) místo s lehce podprůměrnou výškou sněhové pokrývky.
  • Testované místo by mělo být co nejshodnější s nebezpečnými svahy, na nichž předpokládáme nebezpečí.
  • Sklon zkoumaného svahu by měl být 30 ° a prudší.
  • Orientace svahu je shodná s nebezpečnými svahy.

 

Přehled testů stability sněhové pokrývky

Stejně jako interpretace výsledků i toto vyžaduje trochu tréninku. Většinou stačí kopat do hloubky jednoho metru – hlubší vrstvy může samotný člověk jen stěží ovlivnit. K uvolnění deskové laviny je zapotřebí, aby došlo k lomu slabé vrstvy a k jeho následnému rozšíření. Dobré testy stability zohledňují obě vlastnosti, třebaže různou vahou. V současnosti se používá především kompresní test a klouzavý blok.

Jak posoudit plochu lomu

Důležité je vyhodnocení lomové plochy, nález si dejte do souvislosti se sněhovým profilem:

  • Nevýhodný lom: K lomu dochází náhle, zřetelný kolaps ve slabé, kritické vrstvě, hladká plocha lomu.
  • Výhodný lom: Lom se šíří pomalu, po kouscích, ne náhle. Lomová plocha je drsná, členitá nebo nepravidelná.

Posuzování stability sněhu v terénu se provádí třemi metodami, více ve videu...

 

Nejprve je potřeba vykopat sněhový profil

 

Pak nastává fáze testu sněhové stability...

 

Pro plánování bezpečné túry je důležité zjistit, jak se to se stabilitou na svazích podobné expozice v oblasti. Ve videu se naučíte, jak pracovat se známými profily...