Pro ECT je třeba izolovat pravoúhlý blok 90 cm široký a 30 cm směrem do svahu. Zezadu se blok odřízne pomocí lanka nebo pomocné šňůry s uzlíky. Následně na okraj bloku položíme list lopaty, do kterého udeříme nejprve 10 x dlaní, 10 x předloktím (úderem vycházejícím z lokte) a 10 x celou paží (jedná se vždy spíše o volný dopad části končetiny než o opravdové údery). ECT je nejnovější ze všech testů (Simenhois a Birkeland, 2009) a prověřuje zejména možnost šíření lomu. Rozlišuje pouze „stabilní“ a „nestabilní“ bloky, mezistupně chybí. Jeho provedení je snazší než kluzný blok, pozorování a vyhodnocení výsledku naopak obtížnější. Také ECT dosahuje koeficientu úspěšnosti přibližně 80%. 

 

Kritéria u ECT

Popis lomu

Nestabilní

Nejpozději při 21. úderu (10 x ze zápěstí, 10 x z lokte, 1 x z ramene) nastane následující: dojde k úplnému lomu bloku při jediném úderu. K lomu dojde nejprve pod lopatou, již při dalším úderu se rozšíří do celého bloku.

Stabilní

Lom se nerozšíří celým blokem

Je zapotřebí více než jeden dodatečný úder, než počínající trhlina rozdělí celý blok

Lom rozdělí celý blok, ale teprve po 21. úderu

Lom rozdělí celý blok avšak ne v jediné ploše

 

ECT Rozšířený sloupcový test – stupnice hodnocení

ECT 0@...

Lom se rozšíří celým blokem během kopání nebo řezání

ECTP # @...

Lom se rozšíří při úderu #, popř. při dalším úderu přes celý blok, přičemž # označuje pořadí úderu, po kterém došlo k lomu.

ECTN # @...

Lom se iniciuje při úderu #, a při následujícím úderu se rozšíří pouze částečně, nikoli přes celý blok. K rozšíření lomu přes celý blok po dalších úderech dojít může, ale nemusí.

ECT 31

Na konci testu nedojde k žádnému lomu.

Výsledek testu: ECT 0 a ECTP hodnotímejako „nestabilní“.

Příklad: ECTP14@72. K lomu skrz celý blok došlo při 15. úderu (10x dlaní + 4x předloktím) ve výšce 72 cm.

 Prvním krokem je vykopání sněhového profilu, podívejte se na video...

 

Podrobné video o ECT americké výroby, mj. ukazuje rychlé odřezání bloku...

 

Krátké video s vyhodnocením (EN)