Umění orientace

 • V terénu se musíte orientovat a naplánovanou trasu si umět prostorově představit. Jak na to? Pozorujte terén, nahlížejte do mapy, případně zapojujte paměť (dřívější, shodná túra).
 • Cestou musíte umět odhadovat vzdálenost, směr, sklon svahů, převýšení atd.
 • Všemi smysly se stále snažte vnímat důležité informace, např. jakým směrem vane vítr, kde přitéká potok, kde je povrch sněhu tvořen krustou apod. 
 • Orientační schopnost můžete stále trénovat a rozvíjet, i pokud nejste obdařeni přirozeně dobrým smyslem pro orientaci.
 • V mlze je téměř nemožná orientace bez pomoci technických pomůcek. Proto musíte umět pracovat s mapou a GPS a tyto pomůcky mít vždy s sebou.

 Charakteristiky mapy

 • Mapa je zakreslený průmět krajiny z výšky.
 • Jedinou veličinou, která na mapě přesně odpovídá skutečnosti, je úhel.
 • Na severní polokouli bývá sever na horním okraji mapy, jih dole, západ vlevo a východ vpravo.
 • Na mapách, kompasech a buzolách dnes dominuje cizojazyčné značení světových stran. Sever (0°) je N (north), jih (180°) S (south), východ (90°) E (east) a západ (270°) W (west).
 • Stínování reliéfu. Na mapách „svítí“ slunce od severozápadu a této konvenci odpovídají na mapě i stíny.
 • V přírodě se používají nejlépe mapy v měřítku 1:25000, 1 cm na mapě je skutečných 25000 cm = 250 m.
 • Nejmenší použitelná kvalita je 1:50000. Vzdálenost 1 km tedy na takové mapě představují 2 cm.
 • Ekvidistance je informace o tom, jakým vertikálním rozestupům odpovídají sousední vrstevnice (čáry spojující místa se stejnou nadmořskou výškou). Většinou to bývá 20 m, přičemž vrstevnice znázorňující celé stovky bývají zvýrazněny o něco tlustší čarou.
 • Tiráž udává rok vydání mapy, datum poslední aktualizace značených cest, stav ledovců (letopočet) a údaje pro spolupráci s GPS (formát souřadnic, elipsoid).

 Kompatibilita mapy s GPS

 • Všechny moderní, solidní mapy se dnes dodávají kompatibilní s GPS.
 • Mapu pokrývá síť pravoúhlých souřadnic, obvykle čtverce 1x1 km.
 • V tiráži mapy najdete formát souřadnic a elipsoid, shodné musíte zadat do GPS a pak je možné najít na mapě bod podle souřadnic, naměřených přístrojem GPS.
 • Naopak z mapy lze odečíst souřadnice a zadat je do GPS navigace.
 • V Evropě jsou obvykle souřadnice na mapě ve formátu UTM UPS a elipsoid WGS 84.

 Orientace mapy k severu

Hrubá orientace - bez buzoly. Mapou pootočte tak, abyste známé markantní cíle v terénu viděli pod stejným úhlem, jaký je v mapě.

Přesná orientace - použijte buzolu.

 • Na buzole otáčením úhloměru nastavte sever „N“ nebo-li 0°.
 • Hranu buzoly přiložte na mapu tak, aby hrana přesně kopírovala boční okraj mapy (severojižní linii N-S).
 • Otáčejte současně mapou i přesně přiloženou buzolou tak dlouho, dokud střelka neukazuje na značku severu na úhloměru buzoly.
 • V ten okamžik míří mapa přesně k severu.