Zohledňované pásmo svahu

 Plocha svahu, která nás zajímá z hlediska nebezpečí lavin, závisí na stupni nebezpečí a s rostoucím nebezpečím se skokově zvětšuje (viz tabulka).

 

Co se považuje za nejstrmější místo

Při posuzování lavin se považuje za nejstrmější místo sklon plochy o rozloze alespoň 20 x 20 m. Tento fakt se na mapě špatně zjišťuje, a proto platí následující:

 • Změřený strmý svah na mapě porovnejte se skutečností. Měření sklonu svahu na mapě...jak na to
 • Pečlivým měřením při plánování túry odhalíte většinu nebezpečných svahů.

Výhodná / nevýhodná expozice svahu

Redukční metodu používejte především při plánování túr. Kromě maximálního sklonu svahu zjistěte na mapě i nadmořskou výšku a expozici (světovou stranu) svahu, po němž se při túře budete pohybovat.

 • Pokud svah neleží v nebezpečné zóně, popsané v lavinové prognóze, považujte podmínky za výhodné.

Za nevýhodné vždy považujte:

 • svahy uvedené v lavinové prognóze
 • svahy pokryté čerstvým navátým sněhem
 • svahy, které se během posledních hodin výrazně oteplily (přímé slunce, vzrůst teploty)

 Často sjížděný svah

 • Má výhodnější strukturu sněhové vrstvy.
 • Celý svah je sjížděn pravidelně po celé ploše během prvních dvou dnů po sněžení.
 • Nad svahem nesmí být neježděný terén.
 • Na počátku zimy není moc svahů, které lze považovat za často sjížděné.
 • Na často ježděném svahu při stupni 3 stačí sledovat pásmo 20 m od stopy.
 • Na často ježděném svahu při stupni 2 můžeme sjíždět i svahy strmé 40 °.

 POZOR!

 • Často ježděných svahů ve volném terénu mnoho nenajdete.
 • Nejvíce se vyskytují v blízkosti sjezdovek ve střediscích nebo na často chozených, jednodušších túrách.