Varovné signály

Varovné signály se snažíme vědomě vyhledávat. Za signály nebezpečí považujeme:

• Spontánní laviny (v terénu, v okolí).

• Praskání ve sněhu (zvuky „vumm“). Charakteristické pro stupeň značné nebezpečí (3).

• Trhliny ve sněhu po pouhém našlápnutí. Pouze ten, kdo prošlapává stopu, může slyšet praskání ve sněhu („vumm“). Pokud se varovné signály vyskytují, je reálné nebezpečí přinejmenším značné (stupeň 3).

 Ohodnocení stupně nebezpečí prostřednictvím varovných signálů

• Nízké (1) a mírné (2) nebezpečí se neprojevuje signály, znatelnými během túry. Z tohoto důvodu bývá mírné nebezpečí často záludné.

• Mírné (2) a značné (3) nebezpečí se od sebe většinou dobře rozpozná (varovné signály, kritické množství nového sněhu).

• Pozor, od stupně 3 („značné“) jsou možné spontánní laviny.

Hlavní nebezpečí

Jedna z otázek, kterou si před túrou vždy klademe, zní: „Odkud dnes hrozí lavinové nebezpečí?“ Většinou v reálu existuje jeden ze tří stavů sněhu: starý, nový, nebo pro jaro typický firn. Dané sněhové situaci je potřeba přizpůsobit odpovídající strategii chování na túře.