Pokud se pohybujete podle tabulky Grafické redukční metody pohybujete v oblasti zvýšeného rizika (oranžová), zohledňujte při posuzování nebezpečí následující faktory související s podmínkami, terénem a účastníky túry.