Metodika testu i hodnocení výsledků vychází z praktického používání. Hodnocen byl i uživatelský komfort a funkce Group Check.

Jak se testovalo?

Aby byly zaručeny pro všechny přístroje rovnocenné podmínky, testovalo se každé kritérium se všemi vyhledávači ve stejném čase i místě, jeden přístroj po druhém.

Kromě vyhledávací funkce se hodnotilo i používání přístrojů – manipulace s pípáky, intuitivnost ovládání, postroj pro nošení na těle, režim kontrola skupiny i nadstandardní funkce.

Co se testovalo?

V levém sloupci tabulky najdete jednotlivá testovaná kritéria:

  • Dosah signálu, až pokud je stabilní a sice ve dvou polohách vysílajícího přístroje.
  • Přesné dohledání v dvou hloubkách 0,8m a 1,5 m.
  • Jak přístroj podporuje zachraňujícího při hledání
  • Poprvé se testovalo i vícenásobné zasypání podle tří scénářů a hodnotila se rozeznatelnost jednotlivých vysílajících pípáků, vedení hledajícího k oběti a markovací funkce.

5 stupňové hodnocení

Ze symbolů v tabulce je intuitivně a na první pohled jasné, jaký je výsledek v daném testovaném kritériu.

  1. Tmavě zelená znamená nejlepší = velmi dobrý
  2. Zelená = dobrý
  3. Světle zelená = uspokojivý
  4. Oranžová = dostatečný
  5. Červená = nedostatečný

Další podrobnosti k testování i detaily k jednotlivým přístrojům najdete v následujících článcích.

Publikování výsledků testu na Skitour.Guru je s laskavým svolení DAV. Kompletní podrobný text (autoři Lukas Fritz a Lorenz Berker) si můžete stáhnout v pdf, jak anglicky, tak německy.


 

Doplnění textu pro vaši inspiraci

Přehled parametrů všech lavinových vyhledávačů na trhu najdete v každoročním produktovém přehledu. Potřebná lavinová metodika je vysvětlena v několika článcích v sekci laviny, přesněji lavinová záchrana. Přečíst si můžete i články na téma příčiny lavin, lavinová prevence i lavinové nehody, ze  kterých plyne ponaučení.