Kontrola vyhledávačů před každou túrou

Abyste zjistili, zda vyhledávač správně funguje a zda účastnící túry ovládají alespoň základní manipulaci, provádí se kontrola před každou túrou. Toto tzv. standardní opatření nikdy nevynechávejte, nestojí moc času ani úsilí.

  • Vedoucí skupiny stojí dva metry před skupinou, všichni drží vyhledávač zapnutý v režimu vysílání.
  • Na jeho povel přepnou členové skupiny své vyhledávače do režimu vyhledávání, vedoucí stále vysílá.
  • Vedoucí tak snadno zjistí, zda každý umí přepnout přístroj z režimu vysílání na vyhledávání, a každý ve skupině si ověří, zda jeho přístroj ukazuje směrem k vedoucímu a zda odpovídá vzdálenost a směr zobrazený na displeji.
  • Poté se vedoucí posune 5 až 10 m od skupiny, přepne přístroj na vyhledávání, ostatní přepnou vyhledávače do režimu vysílání.
  • Účastníci túry se přibližují po jednom k vedoucímu, který kontroluje, zda jeho přijímající vyhledávač signalizuje maximum ve chvíli, kdy ho míjí kontrolovaný člověk (vysílající vyhledávač).
  • Nakonec si vedoucí ověří, zda si po zkontrolování celé skupiny přepnul svůj vyhledávač do režimu vysílání.
  • Lavinový vyhledávač vypínejte zásadně až v cíli túry (chata, parkoviště), nezávisle na subjektivním pocitu nebezpečí.
  • Pokud je skupina na túrách více dní, pak poté, co vedoucí zjistí, že všichni manipulaci s vyhledávačem ovládají, omezí kontrolu před túrou na ověření vysílací funkce jednotlivých vyhledávačů.
Foto: Pieps Skrýt poznámky