Naučné video lavinová záchrana 

Blok jak pracovat s vyhledávačem začíná v čase 1:10

Fáze před hle­dáním

 • Pohledem na laviniště se snažte najít nějakou stopu po zasypaném (hole, lyže).
 • Pokud je lyžař stržen lavinou před vašimi zraky, snažte se zapamatovat místo jeho zmizení pod lavinou.
 • K předpokládanému místu zmizení se co nejrychleji přesuňte (velká úspora drahocenného času) a začněte hledat vyhledávačem.
 • Vedoucí skupiny jasně a rázně zavelí k přepnutí všech vyhledávačů do režimu hledání v jednom okamžiku (nutno striktně dodržet) a zkontroluje, zda mají všechny osoby na laviništi (včetně otřesených nebo zraněných) přepnutý vyhledávač do módu vyhledávání „SEARCH“.

 1. Hledání prvního signálu  

(primární fáze hle­dání)

 • Systematicky prohledávejte laviniště (obr.1).
 • Hledající pomalu otáčí vyhledávačem ve všech směrech a snaží se zachytit první signál (obr. 2). Pokud zachytíte přibližný směr, odkud signál vychází, začněte s rychlým hledáním.

2. Rychlé hledání

 • Rychlost má přednost před přesností.
 • Máte dvojí volbu dalšího postupu

 a)  po siločářeobr.3a, 3b

 • Vhodná pro moderní digitální vyhledávače se třemi anténami.
 • Rychlejší metoda, ale pozor, soustřeďte se, ať neuděláte chybu a nemusíte se vracet, a tím ztrácet čas.
 • Postupujte podle šipky na displeji, vzdálenost k zasypanému se musí zmenšovat. Do vzdálenosti cca 10 metrů od zasypaného běhejte vždy po asi pětimetrových úsecích, pak zpomalte na rychlou chůzi, asi od pěti metrů na pomalou chůzi a vyhledávač přibližujte k povrchu sněhu – jako letadlo když přistává. 

 b) postup metodou do kříže → obr.4

 •  Vhodná pro starší analogové vyhledávače s jednou nebo dvěma anténami.
 • Pomalejší metoda, rychlost hledání závisí na „výkonnosti počítače“ v přístroji.
 • Postupujte směrem k nejsilnějšímu signálu (podle šipky nebo intenzity tónu).
 • Dokud se intenzita signálu zvyšuje, pokračujte po přímce.
 • Pokud bude signál slabší, vraťte se po přímce zpět k maximu.
 • Pokračujte kolmo na dosavadní směr. Stranu volte podle toho, kde je signál silnější.
 • Stejný postup opakujte až do nalezení maxima (nejsilnější zvuková signalizace, nejmenší vzdálenost na displeji).
 • Vyhledávačem zásadně neotáčejte, platí to po celou dobu vyhledávání.

3. Přesné dohledání

 • Přesnost má přednost před rychlostí.
 • Ve vzdálenosti asi 2-3 m začněte postupovat „metodou křížení“ v místech maximálního signálu.
 • V této fázi je důležité, aby se hledající pohyboval po sněhu po kolenou, to proto, aby vyhledávačem pohyboval těsně nad povrchem sněhu.

Shrnutí

Shrnutí postupu - hrubé, rychlé hledání, přesné dohledání, sondování, vyhrabávání lopatou. Skrýt poznámky