Vůdcovský uzel (uzel UIAA)

Používá se ke spojení lan při slaňování (volné konce by měly být  30násobkem průměru), protože je malý a nemá tendenci se zachytávat. Může se případně použít k navazování do družstva na ledovci. Po zatížení jde hůř rozvázat hlavně u starších „chlupatých“ a zvlhlých lan.

Propichovaný uzel 

Výhodou tohoto uzlu je, že umožňuje navázání na jakékoli místo na laně bez použití karabiny. Ta, kterou vidíte na obrázku slouží jako pojistka.

 Motýlek

Hodí se pro navazování na jakémkoliv místě lana, především pro navázání do lanového družstva na ledovci. Díky možnosti vícenásobného provlečení okem je výborný k vytvoření objemných brzdicích uzlů. Po zatížení jde uzel velmi dobře povolit a oproti vůdcovskému uzlu méně snižuje pevnost lana.

 Osmičkový uzel

Používá se hlavně jako uzel k navázání na lano, ke kotvení, k vytvoření smyčky uprostřed lana, ke svázání dvou lan stejných průměrů. Výhodou je snadná kontrola správnosti provedení, nemá tendenci se samovolně rozvazovat a relativně snadno se rozvazuje. Pro navazování na lano ho musíme umět uvázat z volného konce lana, při navázání do vícečlenného lanového družstva (např. na ledovci) se váže jednoduše kdekoliv na laně.

  Lodní smyčka

Především k zajištění lezce na štandu, ale i při řadě dalších činností. Výhody uzlu jsou jednoduché vázání, všestranné použití, možnost prodloužení nebo zkrácení volných konců lan, drží i při zatížení jednoho pramene lana, po zatížení ho lze snadno rozvázat. Naučte se ho především tak, aby lano stále zůstávalo v karabině (z bezpečnostních důvodů, nehrozí ztráta lana, tzv. jednou rukou).

 Poloviční lodní smyčka (uzel HMS)

Velmi důležitý jisticí uzel, skvělý hlavně pro jištění, protože představuje optimální míru dynamického brzdění při zachování dostatečné brzdné síly. Lze jej použít i pro spouštění (obě ruce vždy na brzdicím (volném) pramenu lana). Pro vytvoření uzlu používáme pouze karabiny typu HMS. Lano musí z karabiny odcházet na straně proti pojistce. Jinak hrozí otevření karabiny a rozvázání uzlu, nebo dokonce poškození lana.

  Klasický dvojitý prusík

Pomocný uzel používaný pro sebejištění a při mnoha lanových záchranných technikách. Nutno zvládnout nejen s uzavřenou smyčkou, ale i s volným koncem. Prusíky nesmí být použity k zachycení pádu. Šňůry neboli repky na prusíky volte měkké, poddajné a o průměru nejlépe 6 mm. 

Machardův prusík

Stejný účel jako klasický prusík, držící v jednom směru, i za mokra, dobře použitelný je i u sešité ploché smyčky (lépe drží moderní, úzká).

Dobrý při záchranných technikách. Normální prusík se těžko povoluje. 

Francouzský prusík

Nejrychleji uvázatelný prusík. Pro jeho uvázání není potřeba žádné protahování. Dobrý při záchranných technikách. Normální prusík se těžko povoluje.

Uzel „Garda“

Jednoduchý uzel sloužící k zablokování lana jen v jednom směru (v opačném lano prokluzuje). Nahrazuje tedy blokant. Potřebujeme k němu dvě tvarově stejné karabiny bez zámku, např. z expresky. Využijeme u kladkostrojů,a třeba při sebevyprošťování z ledovcové trhliny. 

 Dvojitá dračí smyčka

Tento uzel, tzv. Auge, je vhodný pro uvázání oka na laně nebo smyčce – vhodný pro vytvoření centrálního bodu jisticího stanoviště. Lze jej snadno rozvázat i po silném zatažení. Oproti jednoduché dračí smyčce nehrozí u dvojité rozvázání.

Protisměrný uzel (uzel UIAA)

Jedná se o protisměrnou verzi vůdcovského uzlu. Tento uzel se používá především ke spojování plochých smyček (jediný možný uzel) a lan. Uzel je nutné umístit v systému tak, aby nebyl v kontaktu se skálou a nemohlo dojít k samovolnému rozvázání!

 Dvojitá rybářská spojka

Spojovací uzel, používaný při slaňování, především při canyoningu. Při slaňování (lezení) má přednost uzel vůdcovský. Svazují se konce lan podobného, nejlépe shodného průměru. Po svázání vždy nutno zkontrolovat (symetrický tvar). Jen o něco nižší pevnost má jednoduchá rybářská spojka. Snadno rozebíratelný uzel i po zatížení za mokra, což je právě u canyoningu klíčovou výhodou.

Zadrhovací smyčka

Tento uzel, zvaný v alpských zemích Wasserklang, se používá mimo jiné i na zablokování lana při jištění polovičním lodním uzlem v karabině HMS. Tímto uzlem lze zablokovat i lano procházející kyblíkem. 

Zadrhávací smyčka Skrýt poznámky

Základní pravidla vázání uzlů 

  • Prameny lana v uzlu musí být řádně srovnány, nesmí se křížit.
  • Po uvázání uzlu řádně dotáhněte rukou všechny prameny lana, nejlépe každý zvlášť.
  • Volné konce lana vycházející z uzlů musí být dlouhé alespoň jako desetinásobek průměru lana.
  • Pojistný uzel se váže těsně za hlavní uzel, vzdálené pojistky neplní účel.
  • Při navazování se soustřeďte, předejdete nehodám z nedokončených uzlů.
  • Vizuálně i ručně kontrolujte své uzly i uzly spolulezců, po navázání vždy (včetně přezek úvazku).
  • Uvědomte si, že uzel významně snižuje nosnost lana.

 Jak uzly snižují pevnost lana

Praktické pokusy ukázaly, že pokud se lano přetrhne, tak jedině v uzlu (nepočítáme-li ostrou hranu). Lano přetržené v uzlu se vyznačuje spečením vláken a natavením vláken opletu na jádro. Před několika lety byla v Lanexu provedena praktická zkouška, jejímž cílem bylo ověřit po léta opakované údaje o procentuálním snížení pevnosti lana vlivem uzlů.

Při pokusech přesahoval konec lana od uzlu 12 cm a nikdy nebyl vtažen do uzlu.

Jaké byly výsledky? Nejméně snižuje pevnost lana devítkový uzel (v praxi se téměř nepoužívá). Po jeho uvázání má lano stále ještě 71 % pevnosti lana hladkého. Při osmičkovém uzlu klesá pevnost na 55 % a u dvojitého rybářského uzlu na 56 %. Dříve v literatuře uváděné hodnoty dnes tedy neplatí. Po léta bylo uváděno: devítkový uzel 61 %, osmičkový 62 % a dvojitý rybářský 58 %.