Spojení s lanem

Ve dvoučlenném družstvu se navazujte přes karabinu s pojistkou, nejlépe šroubovou. Oba členové družstva na koncích lana by měli mít u sebe rezervní zbytkové lano (dvojnásobná délka úseku lana, které je mezi úvazky lyžařů). Pokud ovládá techniku vyproštění z trhliny pouze vůdce skupiny, nese v batohu zbytek lana on.

Pro maximální úsporu času v případě zachycení pádu do trhliny se uvazuje Prusíkovým uzlem na lano před úvazek smyčka, která slouží k pohotovému zapnutí lana do sněhové kotvy.

 Volné konce lana se zakončují jednoduchým vůdcovským uzlem a karabinou se spojí s jisticím okem úvazku.

 Vícečlenné družstvo

U vícečlenného družstva (tři a více) se taktéž mohou všichni navázat na lano pomocí osmičkového (motýlku, vůdcovského, tzv. „propichovaného“) uzlu a karabiny se šroubovou pojistkou zámku. Navazování prusíků na lano v lanovém družstvu u vícečlenné skupiny již není nutné. V případě pádu jednoho z družstva je obvykle schopen zbytek skupiny vytáhnout kamaráda pouhým tahem za lano.

 Smyčka na úvazku

V případě, že skupina neovládá techniky záchrany z trhliny nebo se pohybuje po ledovcích nenavázaná, doporučuje se používání šité smyčky (min. 80 cm) spojené se sedacím úvazkem do jisticího oka liščí smyčkou a na druhém konci opatřené karabinou, kterou je permanentně nacvaknutá za límec bundy nebo alespoň na ramenní popruh batohu (v podstatě se jedná o tzv. „odsedku“). Je to pro případ profesionální záchrany a jejího zjednodušení. Prostě máte nachystanou smyčku na vytažení z trhliny, tak, aby byla co nejdostupnější.

 Rozestupy na laně

Logicky se pohybujete rychleji než pěšky, a tak je delší i brzdná dráha v případě pádu. Z toho důvodu se na lyžích používají delší rozestupy, které jsou výhodnější i při sjíždění na laně.

 • Dvoučlenné družstvo 14 až 20 m, včetně tří brzdicích uzlů (motýlek nebo osmičkový), které by měly mít mezi sebou vzdálenost 1,5 až 2 m.
 • Tříčlenné družstvo 10 až 12 m, včetně brzdicích uzlů (vzdálenost 1,5 až 2 m), dobrá možnost manévrování.
 • Čtyřčlenné až sedmičlenné družstvo minimálně 8 m, bez brzdicích uzlů.

 Brzdicí uzly

Pro zvýšení brzdného účinku třením lana, které se zařízne do sněhu na okraji trhliny, vážeme mezi členy družstva brzdicí uzly. Váže se 3 až 5 motýlků nebo osmičkových uzlů. Vážeme je jen u dvou- a tříčlenných družstev. Platí zásada, že čím menší družstvo, tím důležitější je zvládnutí záchranných technik jeho členy.

 Sjezd na laně

Především, když je ledovec rozbrázděn četnými trhlinami a je zhoršená viditelnost, praktikujte sjezd v lanovém družstvu, při němž jsou všichni navázaní na laně. Takový sjezd je velmi obtížný a vyžaduje soustředění zúčastněných. Pouze trénink každému ukáže náročnost této disciplíny. Jízda na laně nemá s požitkem ze sjezdu nic společného, je to spíš sesun z kopce, a to i pro velmi dobré lyžaře.

 • Jde o pomalou jízdu ve stopě.
 • Je možná pouze při velmi nízké rychlosti a jediným bezpečným stylem je přívratný oblouk nebo pluh.
 • Čím více členů skupiny, tím obtížnější sjezd. Ve více než pěti lidech na laně je sjezd prudkého svahu téměř nemožný.
 • Vůdce skupiny musí zvolit velmi pomalé a především rovnoměrné tempo. Snaží se volit stopu tak, aby družstvo jelo konstantní rychlostí.
 • Poloměry zatáček jsou pokud možno větší.
 • Za vůdcem jedou na laně nejslabší lyžaři, ve výjimečných případech jede nejslabší lyžař jako první a vůdce na druhé pozici „diriguje“ jeho stopu i tempo.
 • Vůdce jede s holemi v rukou, ostatní lyžaři si upevní hole na batoh a v rukou drží volný kousek lana (asi 1 m), jehož povolováním nebo dobíráním regulují napětí lana.
 • Lano udržujte stále mírně napnuté, tak abyste ho nepřejížděli vlastními lyžemi a aby tah lana neomezoval jezdce před vámi. Volné lano znamená v případě pádu do trhliny vysoké nebezpečí stržení dalších členů do trhliny, především toho, kdo napnuté lano neudržuje.

 Když spadnete nenavázaní do trhliny…

 • Snažte se zachytit nebo alespoň zbrzdit pád.
 • Roztáhněte ruce a nohy a doufejte, že budete mít štěstí.
 • Pokud dopadnete na sněhový most a jste schopní pohybu, zašroubujte do stěny šroub do ledu a zajistěte se proti dalšímu pádu. Batoh, lyže a hole sundejte a upevněte je k úvazku.
 • Pokud máte tělo zaklíněné v průrvě, snažte se jakkoli zabránit dalšímu sklouznutí hlouběji.
 • Snažte se komunikovat se zachránci.
 • Máte-li pocit, že záchrana potrvá dlouho, snažte se přiobléct (péřovka, rukavice, kapuce).
 • Snažte se zachovat klid.

 Když spadne do trhliny nenavázaný kamarád

 • Zkontrolujte, zda do trhliny nespadl někdo další.
 • Okamžitě se navažte na lano.
 • Co nejrychleji zahajte komunikaci s postiženým.
 • Vybudujte solidní jisticí bod (štand) a začněte s vyprošťováním, metoda záchrany záleží na stavu postiženého.
 • Zavolejte profesionální záchranáře.
 • Poskytněte první pomoc, nečekejte na záchranáře.

 SHRNUTÍ SKITOURGURU

 Lanové družstvo

 • Délka lana: 50 m nebo 60 m
 • Typ lana:

a) jednoduché lano

b) poloviční a dvojité lano jen pro chůzi po ledovci, ne pro jištění v kombinovaném terénu (skála/led)

 • Úprava lana: vodoodpudivá impregnace
 • Navazovací uzly: osmičkový, vůdcovský nebo motýlek se šroubovací karabinou, nebo přímé spojení lana a úvazku (bez karabiny) švýcarským propichovaným uzlem
 • Počet členů družstva: 2 až 7