1. Zachycení pádu. Podmínkou záchrany je napnuté lano mezi jednotlivými členy družstva a rychlá reakce ostatních lyžařů na laně. Každý, kdo je navázaný na laně, zodpovídá za napětí lana mezi svým úvazkem a kolegou, kterého má před sebou.

 2. Vybudovat sněhovou kotvu (štand). Po zachycení pádu musíte co nejrychleji vybudovat spolehlivé ukotvení ve sněhu, tak abyste mohli přenést do sněhové kotvy tah, který na vás působí. Podle sněhových podmínek zvolte optimální kotvu z cepínu nebo lyží. Když je družstvo tří- a vícečlenné, jeden záchrance se zabývá udržením postiženého na napjatém laně a zbylý kolega buduje sněhovou kotvu. V případě, že se jedná o velikou skupinu (více než 3 lyžaři), dá se většinou vytáhnout postiženého pouhým tahem lana za pomoci všech, kteří zůstali na povrchu.

 3. Přenesení zátěže. Smyčku nebo pomocnou šňůru navázanou dvojitým prusíkem na laně spojíte prostřednictvím karabiny s pojistkou zámku se smyčkou, která vychází ze sněhové kotvy. Následně se musí pomalu a opatrně přenést na kotvu zatížení, které dosud držel přes sedací úvazek zachránce (který pád zachytil). Pro jistotu zdvojte spojení lana s kotvou: zapněte pomocí lodního uzlu lano do sněhové kotvy bezprostředně za Prusíkovým uzlem, aby celé zatížení nespočívalo pouze v 6mm smyčce. Následně se záchrance naváže pomocí 3m prusíku na volné lano (to, které není v tahu). Dále → bod 5.

 4. Pojištění kotvy. Pokud je družstvo více než dvoučlenné, provedou zbylí členové družstva pojištění zbudované kotvy, odvážou se z lana, rozvážou uzly a vytvoří svoje sebejištění. Volný konec lana je tak připraven k vyproštění.

5. Postup na okraj trhliny. Zachránce, který bude provádět vyproštění, vezme 3m pomocnou šňůru o průměru 6 mm. Tuto šňůru naváže v jejím středu na volný konec lana (který bude použit k vyproštění) trojitým Prusíkovým uzlem. Jeden konec poslouží k jištění zachránce (délka paže). Druhý konec poslouží k upevnění tzv. zpětné pojistky - bod 8. Poté postupuje zachránce k okraji trhliny. Zjistí, zda je postižený schopen spolupráce a pohybu. Pokud ano, můžete začít s přípravou lanového kladkostroje.

 6. Vytažení lyží. Vyproštění je mnohem snazší bez lyží, proto je vytáhněte zvlášť. Předpokladem je, že postižený je schopen sundat lyže, aniž by je ztratil. Pokud ano, lyže a hole, improvizovaně svázané pomocnými šňůrami, zapne do karabiny, kterou mu na laně pošlou zachránci.

 7. Zřízení kladkostroje. Na volný konec lana zavěste karabinu typu HMS (pro větší efektivitu se hodí kladka) a opatrně ji spusťte k visícímu kamarádovi. Ten si ji zapne do navazovacího oka úvazku. Karabina HMS hruškovitého tvaru supluje kladku, proto je důležitý oblý profil karabiny (minimalizace tření).

 8. Zpětná pojistka. Zachránce vytvoří z druhého, dosud volného konce pomocné šňůry pojistku proti zpětnému prokluzu lana. Tento konec pomocné šňůry spojuje oba prameny vyprošťovacího lana.  Délka šňůry mezi prameny lana by měla být dlouhá jako předloktí zachránce, což umožní optimální podmínky pro vlastní vyprošťování. Pojistku vytvoříte trojitým Prusíkovým uzlem, popř. Francouzským prusíkem. Pokud máte miniaturní blokant, např. RollNLock, Tibloc nebo Duck, můžete jej použít jako pojistku místo Prusíkova uzlu. Blokant se hodí hlavně tehdy, když je lano vlhké a hladké.

9. Vyprošťování. Vše je připraveno k samotnému vytahování. Pravou rukou (nebo oběma) zatáhněte za lano a poté okamžitě posuňte levou rukou Prusíkův uzel (blokant) po laně směrem k visícímu. Tento „dvojtakt“ (tah lana + posunutí uzlu) stále opakujete a tím po kouscích vytahujete visícího vzhůru k okraji trhliny. Ten vám může výrazně pomáhat tím, že šplhá rukama po laně, na němž visí (ne po tom, kterým ho vytahujete) a zároveň leze nohama vzhůru po stěně trhliny.