Oddělený blok se postupně zatěžuje, dokud nedojde k jeho lomu. Zatímco stupeň zatížení sleduje zejména inicializaci lomu, forma plochy lomu poskytuje informace o možnostech jeho šíření. Klouzavý blok je prvotní forma všech testů stability. Je často užíván lavinovými službami, pro turisty je jeho provedení časově i fyzicky náročné. Pro svůj průměrný koeficient úspěšnosti přes 80 % je klouzavý blok nejspolehlivějším ze všech testů stability.