Z prvního obrázku je zřejmá poloha obou obětí. Lyžař označený „x“ lavinu přežil, stejně jako jeho kolega, kterého zachytil jen okraj laviny a nebyl zasypán celý. Je znázorněn žlutou elipsou. Místa označená jako „P2745“ a „P2790“ jsou místa, kde lavinoví experti udělali sněhové profily, viz další obrázky. Obě čísla znamenají nadmořskou výšku.

Na další infografice je vidět laviniště na sklonové mapě, která je pro celé Tyrolsko dostupná online a pro plánování túry je to cenný zdroj informací! Zasypaní lidé se nacházeli na mírném svahu a po inicializaci laviny jejich pohybem se trhlina ve sněhové vrstvě šířila asi 1000 m směrem vzhůru a odstartovala pád deskové laviny z míst, kde je prudký svah. Podívejte se do předchozího článku.

Na obou sněhových profilech si všimněte výrazných rozdílů tvrdosti na rozhraní jednotlivých vrstev. Jsou označené červenými šipkami, stejně jako symbol nestabilní sněhové vrstvy v levé části obrázku. Ideální podmínky pro to, aby masa sněhu sklouzla po labilním rozhraní z prudkého svahu.

Sněhové profily v Tyrolsku si snadno najdete na stránkách LWD Tirol.

V Tyrolsku používají 10 typických modelů lavinového nebezpečí, tzv. Gefahrenmuster (jsou součástí každé zprávy o lavinové situaci). V tomto případě si prostudujte GM1 a GM2, typické nebezpečí pro začátek zimy i zimy chudé na sníh.

Závěr: Buďte opatrní, počkejte si až na stabilnější podmínky. Tato tragická nehoda ukázala, že lavina vás může zabít, aniž byste stoupli na prudký svah!

 Užitečné odkazy:

Lavinová problematika přehledně a srozumitelně

Lavinové zpravodajství

Obecně o lavinách

Příčiny lavin

Záchrana v lavině