Důležitá fakta ra­dy

 • Čím více nového sněhu napadne, tím větší je nárůst lavinového nebezpečí.
 • Důležitý je charakter povrchu starého sněhu před sněžením (členitost, drsnost, teplota).
 • Výhodný je nesoudržný nový sníh na dobře zpevněném, nepravidelném povrchu starého sněhu.
 • Nevýhodný je soudržný nový sníh (navátý nebo lepivý sníh) na nesoudržné tenké vrstvě na povrchu starého sněhu.
 • Nevýhodné je, když padá za silného větru nebo vichřice nebo když je chladněji než -5 ºC až -10 ºC, především na začátku sněžení.
 • Pozor při citelném oteplení po napadnutí nového sněhu!

 Důležité otáz­ky k posouzení situace s novým sněhem:

 • Množství nového sněhu a intenzita sněžení?
 • Vlastnosti nového sněhu: nesoudržný, nebo spojitý?
 • Charakter povrchu starého sněhu před sněžením?

 Stručně jas­ně

 • Nový sníh na výhodném povrchu starého sněhu může vytvořit jak sněhovou desku, tak i kritickou vrstvu.
 • Velmi nevýhodné – když má vrstva nového sněhu směrem k povrchu stále větší hustotu, naopak velmi výhodné je hutná spodní část a směrem k povrchu hustota klesá.
 • Nový sníh na kritické vrstvě starého sněhu vede většinou k déle trvající (týdny) nebezpečné lavinové situaci. Sněhová deska z nového sněhu se může rozjet po kritické vrstvě.
 • U nového sněhu nesledujte pouze to, zda je dobře spojený s povrchem starého sněhu, ale také jak hluboko ve starém sněhu leží kritické vrstvy.
 • Studený nový sníh (-5 °C a chladnější) se sice s teplým, vlhkým povrchem starého sněhu spojí velmi dobře, ale kvůli velkému rozdílu teplot starého a nového sněhu může vznikat slabá vrstva v novém sněhu díky růstové přeměna. Proto jsou často kritické vrstvy v blízkém okolí zledovatělé krusty.
slf novy snihslf novy snih Skrýt poznámky