Důležitá fakta ra­dy

 • Vyšší sněhová pokrývka je výhodnější než méně sněhu.
 • Mocné (silné) a podobné vrstvy ve struktuře sněhu jsou výhodnější než různorodé vrstvy.
 • Tvrdší vrstvy ležící na měkčí vrstvě jsou méně výhodné než měkká vrstva ležící na tvrdé.
 • Povrch sněhu dnes může být možná zítra kritickou vrstvou.

Důležité otáz­ky k posouzení situace se starým sněhem:

 • Kombinace sněhová deska – kritická vrstva?
 • Kritická vrstva méně než 1 metr pod povrchem sněhu?
 • Informace o struktuře sněhové pokrývky? Test sněhové pokrývky?

Stručně jasně

 • Typické pro zimy chudé na sníh nebo regiony trpící nedostatkem sněhu.
 • Obvykle sníh na stinných svazích.
 • Dlouhotrvající stav s problematickým starým sněhem obvykle přichází, když je méně sněhu a více dní panuje suchý mráz (pod -10 °C).  
 • Povrchová jinovatka, vzniklá v průběhu noci, na kterou napadne nový sníh, může představovat několik týdnů trvající záludné nebezpečí.
sac stary snihsac stary snih Skrýt poznámky