Důležitá fakta ra­dy

 • Čím vyšší obsah vody ve sněhové vrstvě, tím menší pevnost sněhové pokrývky a tím vyšší lavinové nebezpečí.
 • Déšť a tání způsobují vyšší hmotnost sněhu.

 Důležité otáz­ky k posouzení situace s navátým sněhem:

 • Déšť, nebo jen tání na povrchu sněhu?
 • Množství vody, které obsahuje sněhová pokrývka?
 • Struktura sněhové pokrývky?
 • Hloubka proboření sportovce (bez lyží)?

 Stručně jas­ně

 • Silné oteplení v průběhu dne vede v jarních měsících k razantnímu zvýšení lavinového nebezpečí.
 • Déšť způsobuje razantní zvýšení lavinového nebezpečí. Především v první polovině zimy (do konce února) může při nižší výšce sněhu způsobit velké spontánní laviny.
 • Jarní situace obvykle nastává od začátku března, na jižních svazích, ve výškách nad 2000 m. Od začátku května jsou nebezpečné většinou severní svahy.
 • K uvolnění mokré laviny dochází často v blízkosti sluncem ohřátých skal nebo působením impulsu ve formě malých lavinek, padajících z ohřátých skal.
 • Hrozí na svazích mířících na všechny světové strany.
slf mokry snihslf mokry snih Skrýt poznámky