Základný predpoklad je poznať a pochopiť lavínovú situáciu, ktorá prevláda v danej oblasti. Informáciu o lavínovej situácii v slovenských horách (Vysoké, Západné a Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra) vydáva Horská záchranná služba, konkrétne Stredisko lavínovej prevencie.

Od zimnej sezóny 1993/1994 sa používa medzinárodná 5 dielna stupnica lavínového nebezpečenstva, ktorá bolo schválená na zasadaní Európskej asociácie lavínových služieb v roku 1993. 

Medzinárodná je preto, lebo sa používa vo všetkých alpských krajinách, v Kanade, USA, Pyrenejach, Poľsku, Slovensku, Čechách a v ostatných krajinách. Takže stupeň 3. - zvýšené lavínové nebezpečenstvo by malo byť približne rovnaké tak na Slovensku ako aj v Rakúsku alebo v Kanade. Samozrejme toto jedno číslo vyjadruje lavínové nebezpečenstvo pre celé pohorie a nie je v ňom možné zahrnúť obrovskú variabilitu svahov, ich sklonov a orientácií. Vznik lavíny je proces, ktorý závisí od množstva faktorov a určiť ich presnú kombináciu a so 100% istotou predpovedať čas kedy lavínu búdu padať, je momentálne nemožné. 

Jediné číslo pre celé pohorie

Poďme sa ale vrátiť k tomu jednému číslu. Informácia o lavínovom nebezpečenstve vzniká tak, že sa každé ráno vyhodnocuje veľké množstvo meteorologických faktorov a analyzuje sa predchádzajúce obdobie vzhľadom na možnú nestabilitu v snehovej pokrývke,  analyzujú sa snehové profily, výskyt lavín atď. Výsledkom tohto procesu je stupeň lavínového nebezpečenstva pre každé pohorie. Tento stupeň sa ešte môže plynulo meniť počas dňa a to v závislosti od nadmorskej výšky alebo prebehajúceho/ak­tuálneho počasia. Samozrejme každému musí byť jasné, že stupeň – jedno číslo udáva len orientačné  lavínové nebezpečenstvo. Rozlohy pohorí sú v rádovo stovkách až tisíckach km2 a jedno čislo nemôže vyjadriť podmienky na tak členitom území. Preto sa niekedy stáva, že v jednej doline padajú lavíny skoro všade, kde sa pohnete a v druhej nie je po lavínach ani stopy. Aj pri 3. zvýšenom stupni sa dá urobiť pekná a bezpečná túra, a naopak, pri 1. malom  stupni sa dá zahynúť (viď Dino Kuráň 22. 12 2013). To či si človek odtrhne lavínu a prežije v nej je podmienené množstvom veci a nielen lavínovým stupňom. Aj veľmi malé lavíny môžu mať veľké následky vo veľmi strmom a komplikovanom teréne. Existuje množstvo prípadov malých lavín, ktoré strhli horolezcov cez skalné prahy s tragickými následkami. Pri veľkej väčšine takýchto lavín by sa skialpnista len trošku zasmial a v kľude z nich vylyžoval.

Nie je trojka ako trojka.

Každý lavínový špecialista dáva do zostavovania lavínovej predpovede všetky svoje skúsenosti a zostavuje lavínovku podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Každý sme indivídua a určitej miere subjektivity sa nedá ubrániť. Je to trochu podobné ako aj s lezeckou klasifikáciou. Nie je sedma ako sedma. Aj keď sa jedná o medzinárodnú klasifikáciu. 7 UIAA na Liptove je  trochu iných ako na Dreveníku a tie sú zas iné ako v Arcu. Niečo podobné plati aj pri lavínovom stupni. Nie je trojka ako trojka. Pamäťam si ešte ako mladý fagani sme sa počas trojky len s malou dušičkou motali po Žiarskej doline. Túry do Smutného sedla alebo medzi  Tri kopy boli pre nás pri zvýšenom stupni tabu.

 Viete čítať lavinovku?

Takže čo robiť, keď zložitá lavínová situácia je generalizovaná len na jeden stupeň? Jednoznačne treba čitať celú lavínovú informáciu. Tam sa človek dozvie podrobnejšie o možnej nestabilite svahov konkrétnych orientácií, nadmorských výšok a aj to či sa očakáva zmena lavínového stupňa v priebehu dňa. Lavínovka pre Slovensko sa uverejňuje v zime každý deň medzi 8:30 až 9:00 a je dostupná na webe www. ĺaviny.sk alebo www.hzs.sk. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to relatívne neskoro, ale spracovanie a vyhodnotenie všetkých údajov chvíľu trvá. V dnešnej dome smartfónov má skoro každý možnosť prečítať si aktuálnu lavínovou na svojom telefóne na ceste do hôr alebo priamo v teréne (ak je dostupný signál).

Týždenné prehľady

Okrem každodenných lavínových správ je na laviny.sk množstvo týždenných prehľadov a aktuálnych sprav z terénu. Tak je možné získať prehľad o aktuálnych podmienkach, prechádzajúcom stave a aktuálnom vývoji.

Samozrejme návšteva jedného alebo viacerých webov vás pred lavínou nezachráni. Dôležité je to ako sa správate priamo v teréne a či máte dostatočné skúsenosti. Určite odporúčame absolvovať lavínový kurz a a lavínové nebezpečenstvo posudzovať s ohľadom na lokálne podmienky.

 Spätná väzba má zmysel.

Pre nás na Lavínovej prevencii je veľmi dôležitá spätná väzba od Vás horalov, horolezcov, turistov, freerajdistov a skialpinistov o spadnutých lavínach. Preto každú informáciu o  spadnutej lavíne (aj tých ktoré si sami odtrhnete) alebo stabilite snehovej pokrývky si veľmi ceníme. Samozrejme foto tiež poteší. Tieto informácie sa zvyčajne stanú súčasťou lavínovej databázy, ktorá slúži na verifikáciu vydávaných lavínových stupňov. Takýmto sposobom sa lavínové predpovede vylepšujú.

PS: Každé info o lavínach poteší, najlepšie mailom na slp@hzs.sk 

Na záver vám celý kolektív Strediska lavínovej prevencie praje peknú a bezpečnú zimnú sezónu.

Marek Biskupič je horský vodca v spoločnosti TatryGuide.com

 Užitečné odkazy:

 Odkazy na lavinové zpravodajství celého světa

 Lavinová problematika přehledně a srozumitelně

Lavinové zpravodajství

Obecně o lavinách

Příčiny lavin

Záchrana v lavině