Chronologie záchrany

 • Při uvolnění laviny sledujte co nejpřesněji, kde zmizel zasypaný pod sněhem, a v těch místech zahajte vyhledávání. Ve šťastnějším případě zůstane část těla nad sněhem.
 • Stanovte si „manažera záchrany“, který jasnými povely organizuje záchrannou akci.
 • Na jeho povel přepnou všichni členové skupiny svůj lavinový vyhledávač do režimu vyhledávání („search“).
 • Určení jedinci zahájí hledání zasypaného. Ostatní si zatím připraví lopaty a sondy.
 • V případě, že není lokalizován žádný signál, všichni si opět přepnou vyhledávač do režimu hledání a systematicky začnou prohledávat laviniště.
 • Po hrubém hledání („přistávací manévr“) následuje jemné hledání a přesné dohledání sondou.
 • Po nálezu sondou je zasypaný co nejrychleji a systematicky vyhrabáván lopatami, pokud to jde, tak V-metodou.
 • Prvního zasypaného nemusíte zcela vyprostit ze sněhu, nejdůležitější je uvolnit hlavu, hrudník a dýchací cesty.
 • Hned jak je to možné, vypněte zachraňovanému lavinový vyhledávač.
 • Co nejdříve poskytněte vyproštěnému první pomoc.
 • Okamžitě po zachycení signálu dalšího zasypaného zahajte opět vyhledávání, stejným způsobem jako u prvního zasypaného.
 • Po lokalizaci druhého zasypaného ho co nejrychleji vyprostěte ze sněhu. Stejně postupujte v případě dalšího zasypaného.
 • Pokud jsou všichni nalezeni a vyproštěni, soustřeďte se na péči o vyproštěné.

 Kdy volat profesionální záchranáře?

 • Pokud je k dispozici signál, volejte profesionální záchranáře ihned (co nejdříve) po pádu laviny.
 • Když není mobilní signál, má přednost záchrana. Telefonát záchranářům se odkládá o 20 minut. Až pak pošle manažer záchrany někoho zavolat pomoc na místo pokryté mobilním signálem.
 • Pomoc na nouzové číslo 112 lze zavolat i z telefonu, který nemá SIM kartu ani nabitý kredit.
 • Když se ocitnete v situace, že jste na záchranu sami, nejprve zavolejte záchranáře, a co nejrychleji začnete se záchranou. Když na místě není signál, zahajte okamžitě záchranu.

 Postup při záchraně z laviny...

 

Proč je důležitá kamarádská první pomoc a jak ji provést uvidíte ve videu...