Předpoklady pro úspěšnou záchranu

 • Každý, kdo se vydá do volného terénu (skialpinista, freerider, turista na sněžnicích), musí být vybaven vyhledávačem, lopatou a sondou. 
 • S vyhledávačem, lopatou i sondou je nutné umět správně a rychle zacházet.
 • Před každou túrou si vzájemně zkontrolujte funkčnost a obsluhu vyhledávače: zapnutí/vypnutí, přepínání mezi režimy vysílání a vyhledávání. 
 • Používejte správný způsob nošení vyhledávače. 
 • Práci s vyhledávačem trénujte. Opakováním hledání i vysvětlováním pro kamarády se sami zlepšujete. V reálné akci máte k dispozici 18 minut na vyhledání, sondování a vyhrabání!
 • Trénujte i vyhrabávání lopatou a sondování – najít zasypaného je jen první krok k záchraně.
 • Pečlivě si prostudujte návod a všechny funkce vyhledávače si vyzkoušejte. Váš vyhledávač je tak dobrý, jak dobře s ním umíte zacházet.
 • Pokud vlastníte starší, analogový vyhledávač s jednou nebo dvěma anténami, kupte si modernější (ceny průběžně klesají). Rozdíl v rychlosti vyhledávání je obrovský. Morální stárnutí je pomalé, protože nové modely lze většinou zmodernizovat nahráním nejmodernějšího softwaru (tzv. firmware).

 Základní funkce vyhledávače

 • Po zapnutí vysílá nepřetržitě signál o frekvenci 457 kHz.
 • Po přepnutí se změní na přijímač, který dokáže lokalizovat signál z vyhledávačů na tělech zasypaných lyžařů.

 Pokročilé funkce vyhledávače

 • Označení nálezu zasypaného funkce „MARK“.
 • Skenování laviniště a zjištění počtu zasypaných.
 • Identifikace základních životních funkcí.

 Hledání připomíná „přistávací manévr“

Pomocí „přistávacího manévru“ si lze analogicky s přistáváním letadla názorně představit všechny důležité zásady vyhledávání. Vyhledávač v rukou zachránce by měl kopírovat pohyb letadla během přistání, přičemž místo zastavení letadla na přistávací dráze odpovídá místu, kde je pod sněhem hledaná osoba.

 • Letadlo je ještě daleko od letiště => velká rychlost, malá přesnost.
 • Přistávací plocha v dohledu letadla => rychlost se zmenšuje => přistávací koridor se zužuje (roste přesnost).
 • Letadlo krátce před přistáním => malá rychlost.
 • Letadlo těsně nad zemí => moment dosednutí => co nejpřesnější poloha.
 • Co letadlo nikdy neudělá? => náhlé změny kurzu.

 Video Lavinová záchrana. V čase 1:10 začíná blok o tom, jak používat lavinový vyhledávač.