1. Hledání s využitím funkce „MARK“

 • Tuto metodu lze použít u moderních digitálních vyhledávačů s funkcí „zaslepení“ signálu, která je na přístrojích označena „MARK“.
 • Tato metoda je v podstatě opakované hledání jednoho zasypaného.
 • Začněte lokalizací nejsilnějšího vysílaného signálu. Nalezněte zasypaného (stejným způsobem jako při hledání jediného zasypaného) a nález ověřte sondou. Když sonda potvrdí nález, použijte tlačítko „mark“. Tím dojde k „zaslepení“ tohoto signálu, který vás tak při dalším hledání nebude rušit.
 • Signál dalšího zasypaného začněte hledat hned poté, co kamarádi zahájí vyhrabávání prvního nalezeného.
 • Hledající postupuje s vyhledávačem opět stejným způsobem. Zachytí signál zasypaného a nález vyhledávačem ověří sondou. Po „zaslepení“ signálu funkcí „mark“ může pokračovat v lokalizaci třetího signálu…

Instruktážní video Lavinová záchrana 

Blok jak pracovat s vyhledávačem začíná v čase 1:10

2. Metoda tří kruhů

Základní metoda pro vyhledávání v lavině v případě více zasypaných v malém prostoru. Metoda je použitelná s jakýmkoli vyhledávačem. Je vhodná především pro práci se staršími typy vyhledávačů, tedy analogových s jednou nebo dvěma anténami. Pro použití této metody potřebujete ovládat všechny fáze vyhledání jednoho zasypaného.

Pokud při lokalizaci hledající zjistí, že se v blízkosti nejbližšího zasypaného objevují vysílané signály dalších, lavinou stržených osob, použijí metodu tří kružnic. V okamžiku, kdy ostatní kamarádi sondují a posléze vyhrabávají prvního nalezeného, prochází hledající s vyhledávačem v půlkruzích okolo prvního nalezeného.

První půlkruh má poloměr 3 metry. Pokud nedojde k zachycení dalšího signálu, zvýší následně poloměr o další 3 metry a pokračuje tedy po kružnici o poloměru 6 m. Třetí a poslední kružnice má poloměr 9 metrů.

Dvacetimetrová vzdálenost prohledávaných sektorů laviniště je odvozena od průměru největšího půlkruhu, tedy 18 m (2 x 9 m). Proto je při rychlém hledání potřeba důsledně procházet celou plochu laviniště s rozestupy 20 m.

 Postup při vyhledávání

 • U metody tří kružnic musí nejprve padnout zásadní rozhodnutí, zda jde o vyhledávání více zasypaných na malé ploše.
 • Pokud ano, zaměřte nejprve signál nejbližšího zasypaného, tedy toho, jehož signál je nejsilnější (je nejblíže).
 • Po jeho lokalizaci vyhledávačem a sondou začněte „kroužit“. Po pevných kružnicích, protože ty dokážete dodržet i za vypjaté situace.
 • Orientačním bodem hledajícího je sonda, označující prvního nalezeného.
 • Při kroužení držte vyhledávač co nejblíže povrchu sněhu.
 • Když při pohybu po kružnici zachytíte nový výrazný signál, začněte ho sledovat a zasypaného přesně dohledejte.
 • Nezapomeňte si označit místo, kde jste opustili kružnici, abyste věděli, kde máte pokračovat v pohybu po kružnici při hledání dalších zasypaných.
 • Tento postup opakujte u případných dalších signálů zachycených při pohybu po kružnici.
Hledání více zasypaných s pomozí funkce "MARK". Najdeme nejbližší oběť, zarazíme sondu a označíme stisknutím vlaječky (= "MARK") Označený signál nás neruší v hledání dalšího zasypaného a pokračujeme k další, nejbližší oběti. Skrýt poznámky