Zima klouzavých lavin

Zima 2023/24 můžeme pojmenovat jako "zimu klouzavých lavin". Základy pro ni byly položeny na jejím začátku. Na stále ještě poměrně teplou půdu napadlo hodně sněhu. Silná sněhová pokrývka bez výrazných kritických (slabých) vrstev začala klouzat po povrchu již na začátku zimy.

Četné rybí tlamy v Obertauernu v polovině prosince 2023 Skrýt poznámky

Výmluvná statistika

Za tři měsíce (19. 12. 2023 až 19. 3. 2024) bylo na SLF (Švýcarský výzkumný ústav sněhu a lavin) nahlášeno přes 1400 klouzavých lavin. Pro srovnání: za celou předešlou zimu 2022/23 (od 1. 12. 2022 do 1. 6. 2023) bylo do SLF nahlášeno 293 klouzavých sněhových lavin. Byly však i zimy s ještě větším počtem a především ještě většími klouzavými lavinami, např. zima 2011/12.

Expozice vystavené slunci

V zimě 2023/24 se 85 % klouzavých lavin vyskytlo na východní, jižní a západní expozici (západní svahy jsou vystaveny více slunci s prodlužujícím se dnem), především v nadmořských výškách mezi 1500 a 2500 metry. Z toho 53 % bylo hlášeno jako střední laviny, 19 % jako malé laviny, 27 % jako velké laviny a 1 % jako velmi velké laviny. Škody byly zaznamenány u 12 klouzavých sněhových lavin.

Klouzavá lavina sjíždí po půdě, nikoli po rozhraní sněhových vrstev Skrýt poznámky

Klouzavé laviny a ohrožení silnic a sjezdovek

V období od 14. března došlo k výrazné kumulaci klouzavých lavin, což ztěžuje zajištění bezpečnosti v lyžařských střediscích nebo na silnicích. Co dělat, když se nad silnicí otevře sněhová trhlina, tzv. rybí tlama? Trhlina může někdy zůstat otevřená týdny nebo dokonce měsíce, aniž by došlo k lavině, a uzavření silnice je pak spojeno s přísnými omezeními.

Umělý odstřel u klouzavých lavin nefunguje

Umělá inicializace u klouzavých lavin nefunguje, protože zde není slabá vrstva. Umělým spouštěním je možné val mechanicky zničit, ale to je často spojeno s vysokými riziky. Z tohoto důvodu se stále více zón, které pravidelně způsobují problémy, chrání ochrannými opatřeními (např. trojnožky, ukotvené kmeny stromů atd). Proběhly také nadějné pokusy s využitím fólií a geotextilií

Předpověď klouzavých lavin v lavinovém bulletinu

Předpovídání klouzavých lavin je obtížné. Spouštěcí proces, který se odehrává převážně na klouzavém povrchu na zemi, je zcela odlišný od procesu u suchých lavin a také od procesu u mokrých lavin, které kloužou po vrstvě, která leží uvnitř sněhové pokrývky. Proces inicializace skrývá stále mnoho neznámých na to, aby bylo možné stanovit relevantní prognózu. Přesto existují některá pravidla nebo chování klouzavých sněhových lavin, která jsou poměrně dobře srozumitelná a jsou také popsána v lavinovém bulletinu.

Co je důležité vědět o klouzavých lavinách

  • Pokud na začátku zimy leží na teplé zemi hodně sněhu, často se během zimy tvoří mnoho klouzavých sněhových lavin.
  • Klouzavé laviny mají tendenci reagovat na změny počasí (např. zvýšení teploty) velmi pomalu, často se zpožděním nebo také vůbec.
  • Klouzavé laviny se studenou a suchou sněhovou pokrývkou se mohou sesouvat v kteroukoli denní nebo noční dobu.
  • Klouzavé laviny se sněhovou pokrývkou s izotermou o teplotě 0 °C, typicky na jaře, se často vyskytují v druhé polovině dne, ale neplatí to výhradně.
Svah posetý rybímí tlamami, které jsou typickým příznakem ohrožení klouzavými lavin Skrýt poznámky

Klouzavé laviny jsou složitou problematikou

Kromě toho je obtížné popsat nebezpečí klouzavých sněhových lavin stupněm nebezpečí. Klouzavé sněhové laviny vznikají pouze samovolně a rychle dosahují lavinové velikosti 2 nebo 3. Často se vyskytuje pouze několik nebezpečných míst a ta jsou snadno rozpoznatelná díky otevřeným sněhovým trhlinám - rybím tlamám (něm. Fischmaul, množné číslo Fischmäuler).

Kvůli spontánní inicializaci a velikosti lavin by se měly vyhlašovat vysoké stupně nebezpečí (3. nebo dokonce 4. stupeň). Nižší stupně (1. nebo 2. stupeň) by se měly naopak používat při převaze dobře rozpoznatelných nebezpečných míst. V tomto ohledu řeší lavinoví preventisté určité dilema.

Klouzavé laviny a skialpinistická praxe

Pro milovníky zimních sportů je řešení problému klouzavých sněhových lavin poměrně jednoduché: Problém klouzavého sněhu lze často rozpoznat podle sněhových trhlin, které jsou často předzvěstí klouzavých lavin. Proto je vyhýbání se zónám a svahům s otevřenými klouzavými sněhovými trhlinami nejrozumnějším opatřením ke snížení rizika, zejména období zvýšeného výskytu klouzavých lavin, tak jak je tomu letos. Zapomeňte proto na starou poučku, že pod sněhovými trhlinami je bezpečno.

Výzkum klouzavých lavin

Lepší pochopení spouštěcího procesu klouzavých lavin je nezbytné pro jejich předpovídání a definování účinných preventivních opatření. Předpokládá se, že při inicializaci klouzavých lavin hraje důležitou roli kapalná voda na rozhraní mezi zemí a sněhem. Na svazích, kde často dochází ke vzniku klouzavých sněhových lavin, se proto půda a sníh průběžně monitorují pomocí čidel vlhkosti. Tyto údaje lze využít k analýze původu, rozložení a množství vody před uvolněním klouzavé laviny. V současné době probíhají v rámci projektu SLF dvě doktorské práce na toto téma.