Je to prakticky jediná možnost, jak změnit směr při stoupání. Druhým důvodem je bezpečnost. Na zledovatělém tvrdém sněhu může znamenat chyba při otočce pád, který se těžko zastavuje a jehož následky mohou být přinejmenším bolestivé. Na zledovatělém sněhu je pohodlnější a hlavně bezpečnější nasadit stoupací hřebeny – haršajsny. 

Otočku můžete provádět několika způsoby. Následný fotoseriál popisuje tu nejjednodušší, zá­kladní metodu. Znázorněná je otočka směrem doleva.

 Postup v osmi krocích

  1. Ze stoupací stopy srovnejte lyže ukročením do vrstevnice – kolmo ke sklonu svahu.
  2. Před zahájením otočky stabilizujte svoji pozici.
  3. Váhu přeneste na spodní, pravou lyži (celá plocha pásu v kontaktu se sněhem, nestavte lyži na hranu). Levou lyži odlehčete, mírně nadzvedněte a začněte jí otáčet vlevo. Holemi zafixujte svoji pozici – jedna hůl pod lyžemi, druhá nad nimi.
  4. Váha je přenesena na spodní (pravé) lyži, stabilitu těla jistíme holemi. Ramenní osa je kolmo na spádnici. Levou lyží dokončete zahájenou otočku a položte ji do stopy.
  5. Obě hole přesuňte nad stopu. Celou váhu přeneste na levou (horní) lyži. Pravou nohu zvedněte, dejte ji dozadu a zároveň se mírně předkloňte. Pravou lyží, v tu chvíli zcela odlehčenou, zahajte otočku.
  6. Klíčový moment. Špičkou pravé lyže se těsně přibližte levé noze a otočte ji doprava. Po celou dobu otočky se špička lyže dotýká levé nohy. Tento pohyb rozhoduje o tom, zda bude otočka elegantní a takřka bez námahy, nebo křečovitou dřinou. Pokud tento pohyb nezvládnete, hrozí ztráta stability a pád.
  7. Dokončete rotaci pravé nohy do polohy paralelní s levou lyží, na které stojíte.
  8. Nakonec zbývá položit pravou lyži do stopy a pokračovat přímo k další otočce.

 

Bezvadné provedení AVA otočky na mírném svahu vás ve videu naučí guide UIAGM Honza Novotný...

 

Otočka ve strmém svahu než 30 stupňů je o něco náročnější. Ve videu ukáže vůdce Honzány...