Například situace, kdy nemáme lékárničku, a proto jsme nuceni rozstříhat svoje oblečení na obvazy na ošetření cizího zraněného nás na zimní túře asi moc nepotěší.

Je samozřejmé, že vybavení lékárničky se bude měnit v závislosti na charakteru konkrétní akce. Ten je dán lokalitou, složením skupiny, délkou akce, dostupností zdravotní péče a dalšími faktory. Jinými slovy – nikdo asi nebude tahat sud s expediční lékárnou, když vyrazí na skialpovou túru v Krkonoších. A zase naopak – vaše minilékárnička by mohla být na expedici v Himalájích zatraceně málo.

V následujícím textu vám představujeme modulové uspořádání lékárničky, které vám umožní zvolit optimální variantu vybavení podle vaší konkrétní akce. Toto rozdělení vychází z doporučení lékařských komisí IKAR, UIAA a ČHS.

 

A + B. Minimální lékárnička

Je naprostým základem a lze ji doporučit každému členu skupiny. Tvoří ji základní zdravotnický materiál (viz tab. A) a minimální lékový modul (viz tab. B). Materiál v ní obsažený umožňuje vyřešit jednak stavy, které bezprostředně ohrožují život a dále umožňuje ošetřit i běžná poranění a úrazy.

Minimální lékový modul umožňuje léčbu akutních problémů nebo alespoň jejich zmírnění, aby neznepříjemňovaly návrat z túry (bolesti hlavy, zubů, koliky atd.). Součástí jsou i prostředky preventivní (tyčinka na rty + opalovací krém), jejichž používáním je možné předejít velice nepříjemným následkům, ale bohužel se na ně často zapomíná.

Tato minimální lékárnička (základní zdravotnický materiál + minimální lékový modul) je určena pro jednodenní akce v oblastech s dobrou dostupností zdravotní péče. Tedy takové, kdy v případě běžného onemocnění můžete postiženého naložit do auta a odvézt k lékaři. V případě závažného nebo přímo život ohrožujícího stavu je možné zavolat záchrannou službu a ta v krátkém čase přijede nebo přiletí.

Příklad: jednodenní skialpová túra v českých horách.

Plánujete-li vícedenní akci, je vhodné přibalit k této minimální lékárničce tzv. Doplňující modul.

C. Doplňující modul

Obsahuje další léky, které umožňují řešit běžné zdravotní problémy (nachlazení, bolesti v krku, horečka, průjmy apod.). Je určen pro vícedenní akce v oblastech s relativně dobře dostupnou zdravotní péčí. V případě běžného onemocnění je tedy možné postiženého dopravit do dvou dnů k lékaři. V případě závažného nebo přímo život ohrožujícího stavu je stále možné zavolat záchrannou službu a ta v krátkém čase přijede nebo přiletí.

Pozor – úkolem tohoto modulu není vyřešit závažnější zdravotní problémy a odložit návštěvu lékaře, ale pouze překlenout čas a zmírnit obtíže, než se postiženého podaří dopravit k lékaři! Množství léků uvedená v tomto modulu vystačí při běžném dávkování minimálně na tři dny.

Příklad: týdenní akce v horách (např. Alpy) několikadenní přechody, lezecké nebo skialpové túry atd.

Pozn.: Pokud v těchto oblastech podnikáte pouze jednodenní akce a večer se zase vracíte na stejné místo, pak doplňující modul nemusíte nutně nosit s sebou, ale můžete ho nechat v místě návratu (v kempu, na chatě nebo v autě) a na túru si vzít pouze minimální lékárničku.

D. Rozšiřující modul

Je určen pro dlouhodobé akce v oblastech se špatně dostupnou zdravotní péčí. Předpokládá se, že se budete muset o vážně nemocného nebo vážně zraněného starat i několik dnů, než se vám podaří zajistit adekvátní zdravotní péči. Použití tohoto modulu vyžaduje již určité znalosti a praktické dovednosti a proto je ideální, je-li ve skupině přítomen lékař nebo alespoň jiný zdravotnický pracovník či proškolený zdravotník. Finální obsah tohoto modulu bude silně závislý na charakteru konkrétní akce, cílové destinaci a zkušenostech účastníků.

Použité zkratky: Rp. = lék je na předpis, bal. = balení, tbl. = tablety

Lékárnička – obecné zásady a doporučení

 • Především neuškodit – používej jen to, co znáš a dělej jen to, co umíš!
 • Lékárničku měj uloženou tak, aby byla v případě potřeby rychle po ruce.
 • Chraň vybavení lékárničky před vlhkem – zabal každý kus zdravotnického materiálu i léky do igelitového pytlíku.
 • Rukavice a resuscitační roušku měj v lékárničce uloženy hned na vrchu.
 • Pozor na kupované – výrobci vybavené lékárničky. Dost často v nich bývá nekvalitní materiál.
 • Pokud nevíš, jak jednotlivé obvazy, ale i ostatní materiál vypadá, pak jej neváhej rozbalit a prohlédni si ho, ať víš, co ve své lékárničce máš a jak se co používá – při nehodě na to nebude čas.
 • Použiješ-li pouze část materiálu (např. obvazu), pak zbytek nevyhazuj, ale uschovej zpět do obalu pro další použití. Po návratu z túry lékárničku ihned doplň.
 • Na dlouhodobější akci si vezmi i náhradní materiál na doplňování lékárničky.
 • Víceúčelový nůž s nůžkami měj jako stálou součást lékárničky.
 • Příbalové letáky nevyhazuj, ale ponech je u léků.
 • Pamatuj – každý lék má nežádoucí účinky a kontraindikace (situace, kdy se nesmí podávat).
 • Některé léky nesmí užívat těhotné nebo kojící ženy!
 • Před užitím jakéhokoliv léku vždy pečlivě prostuduj příbalový leták a řiď se jím.
 • Každý lék má na obalu vyraženou expiraci – tj. dokdy může být použit (např. 11/20 = lék může být použit do konce listopadu 2020).
 • Prošlý lék je méně účinný nebo neúčinný a může i poškodit zdraví.
 • Pamatuj – léky v lékárničce horolezce jsou vystaveny extrémním podmínkám (horko, mráz, vlhko) – to vše může způsobit zkrácení doby použitelnosti.
 • Nenechávej lékárničku zbytečně na slunci ani na mrazu.
 • Pravidelně ji kontroluj a prošlé léky včas vyměň.
 • Kromě léků zde uvedených si nezapomínej vzít na akci svoje léky, které máš předepsány k pravidelnému užívání nebo při zhoršení obtíží.
 • Neostýchej se před akcí o svých závažnějších chronických obtížích (např. cukrovka, závažné alergie, astma atd.) informovat vedoucího nebo i všechny členy skupiny. Zároveň je pouč, co mají dělat a kde máš uloženy léky, pokud tyto obtíže nastanou.
 • Pamatuj – sebelepší vybavení ti je k ničemu, když nevíš, co s ním máš dělat. Proto si pravidelně obnovuj znalosti z první pomoci v odborných kurzech – minimálně jednou za dva roky.
 • Dbej na to, aby první pomoc ovládali všichni členové skupiny.

Skitour.Guru Tip

Autor článků o první pomoci Martin Honzík léta pracuje jako profesionální záchranář u Letecké záchranné služby. Pokud se chcete zlepšit v poskytování první pomoci v přírodě, pak mohu doporučit jeho kurzy. Podrobnosti najdete na webu Safety Academy System.