Jak funguje GPS

Satelitní družice vysílají signál, který přijímá a vyhodnocuje přístroj GPS. Aktuální pozice přístroje se odvodí z vypočtených vzdáleností k jednotlivým družicím, jejichž signál přístroj zachytil svojí anténou. Čím více družicových signálů přístroj zachytí, tím přesněji vypočítá svoji polohu. K určení polohy potřebujeme signál z alespoň tří satelitů, k určení nadmořské výšky ze čtyř.

Výhody GPS

 • V každém okamžiku znáte svoji polohu.
 • Neustálý přehled o aktuálním směru a zbývající vzdálenosti do cílového bodu
 • Kopírováním předem nahrané trasy lze túru dokončit i za minimální viditelnosti.

 Co je dobré vědět

 • Jak přesně určí GPS pozici? Pokud není omezen „výhled“ GPS na oblohu a nic nebrání příjmu signálu z družic, je přesnost polohy a nadmořské výšky + - 5 m. Čím více družic, tím větší přesnost.
 • Lze nahrát do GPS topografickou mapu? Do přístrojů, které jsou k tomu určeny ano. Takové bývají většinou vybaveny paměťovým slotem. Lze do nich nahrát vektorové mapy výrobce. Rozsah nahrané mapy limituje velikost paměťové karty.
 • Jak dlouho vydrží baterie? To závisí přístroj od přístroje. Spotřebu baterií ovlivňuje míra používání osvětlení a také nastavení časového intervalu vyhodnocování dat. Průměrně počítejte se spotřebou 2 až 3 celodenní túry v zimě a 4 až 6 v létě na dvojici kvalitních dobíjecích akumulátorů (2500 mAh).
 • Jak odolává GPS nárazům? Přístroje jsou mimořádně robustní, vydrží zrychlení až 6 g, které může vzniknout při vibracích a nárazech.
 • Co dělat, když prší? Všechny outdoorové přístroje splňují normu IPX7, podle které musí přístroj vydržet 30 minut ponoření do vody ve hloubce 1 m.
 • V jakém teplotním intervalu GPS bezvadně funguje? Přístroje Garmin od -15 ºC do +70 ºC. V silnějším mrazu dochází k rychlému vybíjení baterií, do mrazu se hodí lithiové baterie.

 Základní pojmy

 • Bod (Waypoint)je místo, jehož pozice je uložená v GPS. Kromě pozice lze zadat i symbol (vrchol, sedlo, chata) a název. Waypointy získáte manuálním zadáváním v terénu, vytvořením podle údajů odečtených z papírové mapy nebo stažením z PC (digitální mapa).
 • Navigační trasa (Route)je naplánovaná trasa (lomená linie), sloužící k navigaci. Vznikne spojením několika waypointů. Po dosažení jednoho se navigace automaticky přepne směrem k dalšímu waypointu.
 • Prošlá trasa (Track) - záznam automaticky změřených pozic bodů v paměti GPS, které vznikly při pohybu v terénu. Začátek a konec túry (ukládání bodů) je nutné manuálně nastavit a ukládat do paměti GPS a posléze stáhnout do PC.

10 dobrých rad

 • Rutina. Pravidelné používání GPS zvyšuje jistotu ovládání a důvěru v navigaci. Zautomatizované ovládání může pomoci v nouzové situaci.
 • Papírová mapa. Klasická topografická mapa oblasti patří v každém případě do batohu. Je to na rozdíl od GPS základní orientační prostředek. Malý displej nikdy nenahradí list papírové mapy.
 • Náhradní baterie. Vždy mějte připravenou náhradní sadu baterií.
 • Ukládejte data. Po túře uložte tracks i waypoints do PC. Vytváříte tím archív vlastních tras, a pokud se za čas vydáte do stejných míst, můžete si nahrát z počítače už jednou ověřená data.
 • Firmware. Software přístroje příležitostně aktualizujte prostřednictvím webových stran výrobce.
 • Vypínejte osvětlení. Omezte na minimum osvětlení, resp. intenzitu osvětlení displeje – výrazně šetříte baterie.
 • Lithiové baterie do rezervy. Výborně odolávají chladu a navíc jsou o 30 % lehčí. Svoji kapacitu neztrácí několik let – ideální jsou jako rezervní.