CHOVÁNÍ STRŽENÉHO LAVINOU

• Pokus se lavině ujet (lze jen vyjímečně).

• Aktivuj lavinový batoh (ABS, Snowpulse) nebo Avalung (pokud ho máš).

• Snaž se jakkoli udržet na povrchu laviny.

• Pokus se vypnout vázaní,

• Pokus se vypnout vázaní a zahoď hole.

• Skrč kolena před hrudníkem a ruce drž pevně před obličejem – vytvoř si vzduchovou kapsu.

• Po zasypání se uklidni, nekřič (není tě slyšet, i když ty zachránce slyšet můžeš), pomalu dýchej, věř v záchranu.

 CHOVÁNÍ NEZASYPANÝCH

  • Pečlivě pozorují lavinu a bod zmizení postiženého (postižených).
  • Dále jednej podle pokynů velitele záchrany (viz další text)

 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

• RYCHLOST – Cílem je vyhrabat zasypané(ho) co nejrychleji. Každá vteřina má cenu zlata.

• KLID – Vyvaruj se paniky a chaosu.

• VELENÍ – Pokud na místě není nikdo očividně zkušenější, ujmi se velení.

• ROZVAHA – Jednej systematicky – rozděl úkoly.

• Pokyny musí být jasné a adresné (kdo a co).

• Všichni přepnou v jeden okamžik vyhledávače do režimu „vyhledávání“, včetně „zmatených“ nezasypaných (mohou být neschopní racionální akce). Zkontroluj přepnutí!

• Urči osoby, které provedou vyhledání zasypaného pomocí lavinových vyhledávačů.

• Urči další osoby, které budou následně pomáhat s vyhrabáním a s ošetřením.

• Batohy s sebou (lopata, sonda, lékárnička atd.).

• Pokud je dostupný signál mobilního operátora, zavolej profesionální pomoc (Evropa 112, ČR 155) ihned po pádu laviny. 

• Pamatuj na možné ohrožení další lavinou a přizpůsob tomu záchranu.

• Po lokalizaci zasypaného upřesni jeho polohu sondou.

• Pozitivní sondu nevytahuj. Vyhrabání prováděj pokud možno ve více lidech, a to zespodu podél sondy, ne přímo shora.

• Poskytni první pomoc.

• Je-li více zasypaných, pak vyhrabanému co nejdříve vypni lavinový vyhledávač – usnadníš tím vyhledávání dalších zasypaných.

Video o tom, jak postupovat při lavinové záchraně...

 

Video, vysvětlující kamarádskou pomoc, která předchází péči profesionálních záchranářů...