• Večer se věnuj nejen zábavě, ale rozhodně také plánování sjezdů na další den.
 • Získej informace o lavinové situaci i prognóze jejího vývoje. V horách západního světa to opravdu není problém – www.avalanches.org, aplikace pro smartphones.
 • Zjisti, prozkoumej reálnou situaci v oblasti, kde lyžuješ (pozorování samovolných lavin a lavinových drah, testování stability sněhu, informace na tabulích, zeptej se místních záchranářů, horské policie, vlekařů…). I jízda lanovkou často nabízí dobré podmínky k pozorování terénu.
 • Srovnej první dojmy z terénu s podmínkami, které jsi předpokládal v předvečer při plánování svých lajn.
 • Proveď se svými kamarády vzájemnou kontrolu lavinových vyhledávačů.
 • Ve skupině si vyjasněte očekávání i role každého jednotlivce.
 • Nenech se strhnout nebo dostat pod tlak hektickým nebo riskantním chováním ostatních freeriderů nebo kamarádů ve skupině.
 • První sjezd podnikej v méně nebezpečném terénu, ne takový, který bude na hranicích tvých jezdeckých dovedností.
 • První sjezd zvol v terénu, kde předpokládáš znalost sněhové stability a kde je pro tebe nejsnáze posouditelná míra nebezpečí.
 • Snaž se přemýšlet o nebezpečí přiřazením reálných podmínek v terénu k vzorům typického lavinového nebezpečí. Pomůže ti to uvědomit si hlavní zdroje nebezpečí.
 • Postupným získáváním informací o sněhu lze lépe posoudit nebezpečí a roste pravděpodobnost správných rozhodnutí a v průběhu dne ti může otevřít cestu i do náročnějšího terénu.
 • Během dne vyhledávej informace od ostatních lyžařů. Posuzuj je ale velmi kriticky a ber je s rezervou. Vlastní rozum by měl zůstat na prvním místě.
 • Večer zorganizuj skupinovou debatu o lyžování během dne, prodiskutujte s kolegy co bylo (ne)bezpečné a proč…