Linii sjezdu můžete volit podle mnoha různých kriterií: originalita, bezpečnost, exponovanost, estetický dojem, náročnost, … Po zhodnocení priorit zpravidla kombinujete výše uvedená kritéria. Ve snaze o výběr co nejlepší linie dle zvolených kritérií zjišťujete nejrůznější informace, které se poté snažíte analyzovat a získat tak co nejlepší představu o podmínkách při výběru lajny a následném sjezdu.

 Podstatné informace:

  • Aktuální lavinová situace (ve většině středisek jsou v mezistanicích lavinové zprávy, případně předpověď na internetu).
  • Informace o množství a kvalitě sněhu na daném svahu (buď vlastní zkušenosti z minulé jízdy, zkušenosti z podobně orientovaných, prudkých, výškově položených a větrem ovlivňovaných svahů nebo jedním z testů sněhové pokrývky.
  • Informace o rozmístění terénních nerovností, skal, žlebů a převějí na sjížděném svahu (buď z vlastního předchozího sjezdu, stop jiných lyžařů. Pozor, stopy mohou rychle přibývat a zmást nás při sjezdu. Další možností je sledování svahu dalekohledem z protisvahu nebo ze strany).
  • Informace o viditelnosti a světelných podmínkách na svahu. Dostatečná viditelnost je základním předpokladem pro volbu bezpečné linie. Pakliže fotíte nebo natáčíte, jsou světelné podmínky důležité.
  • Intuice – iracionální kritérium, ale velmi důležité. Intuici se naučte naslouchat, ovšem je třeba odlišit intuici od lenosti.
  • Ideální linie je potom výsledkem kombinací všech kritérií ve světle všech informací, které máte k dispozici. A k tomu intuice.  Taková linie by tedy měla být co nejbezpečnější, na hranici vašich fyzických a technických schopností a v ideálním případě i vizuálně zajímavá.

 Po výběru takovéto linie je potřeba zaměřit se ještě na pár věcí:

  • Bezpádové zóny (no fall zone) – místa, kde se nesmí spadnout, například z důvodu rizika pádu ze skály, a tudíž je na místě maximální opatrnost pří jízdě.
  • Úniková místa – v případě uvolnění většího množství sněhu v potenciálně rizikových místech svahu.
  • Vizualizace celé jízdy – samotné vybrání linie je jen menší část úspěšného sjezdu, daleko náročnější je plánovaný záměr uskutečnit. Každý svah totiž shora vypadá jinak než zezdola. To, co při plánování vypadá jako jasná volba, je najednou, když stojíte nahoře, v lepším případě změť bouliček a vln, přičemž nevíte, co je pod nimi. Zde přicházejí na řadu zkušenosti, digitální fotka z protisvahu a představivost.