Kopie sjezdařského vázání

Přiblížit se konceptu klasického sjezdařského vázání bylo od počátku cílem Fritschi. Vázání pro skitouring začali Švýcaři vyrábět v roce 1980, po 20 letech zkušeností s vázáním pro carvingové lyže. Pojem Diamir zná od té doby každý. Před několika lety se Fritschi etabloval na poli pinových vázání, o kterých bude řeč v tomto článku.

Koncept lyžařského vázání

Ve Fritschi Swiss vycházeli z úvahy, že když funguje sjezdařské vázání ve vysokých rychlostech na tvrdých závodních tratích, pokusí se o odlehčenou kopii systému, u kterého se po překročení nastavených sil vypíná špička do boku (laterální rovina) a patka, která uvolní botu v předozadním směru (vertikální rovina). Patka není rotační a posouvá se v ose lyže v souladu s jejím průhybem.

Původní řešení pinových vázání, která vyvinul a dotáhl do výroby Rakušan Fritz Barthel, funguje na principu, že boční i předozadní vypínání zprostředkovává rotační patka s předepjatými piny. Slabým místem tohoto pojetí je fakt, že zatížení patky je zhruba 4x vyšší, než síly, kterými působí lyžař na špičku.

Kolekce Fritschi - Scout a řada Safety-PIN-System Skrýt poznámky

Špička dělá bezpečnost a patka tuhost

Proto se konstruktéři Fritschi rozhodli, že bezpečnostní funkci implementují do špičky i patky. U vázání Vipec a Tecton se jim to skutečně podařilo. Vypínací sílu si tak unikátně u těchto vázání můžete nastavit jak na špičce, tak na patce.

U vázání Xenic, které je minimalistické, je sice obojí vypínání vyřešené na patce, ale stále platí jistota vypínání špičky jen do boku a těleso patky je velmi masivní.

Vázání Fritschi nemají nechtěné vypnutí

Předčasné vypnutí představuje zásadní trhlinu v důvěře lyžaře v systém bota-vázání-lyže. Pojem dynamická elasticita vázání vyjadřuje délku dráhy pinů vázání, po kterou jsou schopny vychýlení předtím, než opustí pin (trn) vázání insert boty.

Právě koncept Fritschi s jednostranně, stranově vypínající špičkou a opět jednostranně vypínající patkou v předozadní rovině, dovoluje konstrukční řešení elasticity. Zásadní je, že špička u Xenicu,  Vipecu i Tectonu vypíná jen do stran a proto čelisti s piny nepustí botu z vázání směrem nahoru. Typickým případem je dopad po doskoku nebo razantní přejetí nějaké terénní vlny. Důkazem budiž fotka, kdy Michal Kišš ze slovenského Alpis Shopu dopadá po dlouhém vysokém skoku a po doskoku pokračuje v jízdě.

Nešvarem a mnohdy bohužel i nutností je u techových vázání aretace špičky před sjezdem prudkých svahů a žlebů. Aretací se ovšem neguje bezpečnostní funkce vázání, protože bota je v něm zamknutá (překonat odpor zamknutí je srovnatelný se zhruba 15-16 DIN). V případě, že dojde s aretovanou špičkou k vypnutí patky vertikální zátěží, nastává vysoké nebezpečí zranění, způsobeném kroucením nohou nevypnutou lyží.

Druhy dynamické elasticity

 1. Špička do boku. U vázání Vipec a Tecton dovolují čelisti špičky s piny vychýlení do strany až o 13 mm. Pokud se během vychylování povede lyžařovi zkorigovat jízdu před dosažením limitu, vrátí se obě čelisti (spojené a pohybující se paralelně ze strany na stranu). 13 mm je nejvyšší dynamická elasticita mezi skialpovými vázáními. Tutéž elasticitu, 13 mm, má i Xenic, vypínání do boku provádí patka.
 2. Patka ve vertikálním směru. U vázání Tecton, které je ideální pro freeride, dokáže podržet vázání lyžaře při vychýlení pinů až o 9 mm a pokud se mu povede dostat včas těžiště do optimální polohy, nedojde k vypnutí a pádu. Typickou situací je přílišný tlak na špičky lyží a jejich zaboření do sněhu s následkem zpomalení jízdy.
 3. Horizontální posuv patky v ose lyže. Je velmi důležitý proto, aby se posunem patky vzad při průhybu lyže neovlivnily negativně její jízdní vlastnosti. Tímto benefitem disponují v rozsahu 10 mm všechna pinová vázání Fritschi Swiss. V sezóně 21-22 má tuto žádoucí pružnost 40 ze 140 vázání na trhu. O této problematice pojednává podrobněji jiný článek na Skitour.Guru.

Vypínání ve výstupu při aretované špičce

Skialpinisty ohrožují laviny i při výstupu. U Fritschi je unikátní, že energie sjíždějící masy sněhu dokáže vypnout špičku vázání i v zamknutém stavu. Lyžař zbavený lyží má mnohem větší šanci, že nebude hluboko zasypaný, protože lyže na nohou ho stahují jako kotva do hloubky, pod povrch sněhu. Čím hlouběji zasypaný, tím nižší je šance na přežití. U ostatních aretovaných špiček je nutné překonat vypínací sílu, která odpovídá hodnotě 16 DIN. V tomto ohledu je Fritschi světově unikátní.

Špička vypíná i v aretovaném stavu... Skrýt poznámky

Bota opustí vázání po vypnutí včas

To je důležité pro eliminaci rizika zranění. Když vypne patka v předozadním směru, je dobré, když hned vzápětí opustí bota špičku. Nárazník, který je u špičky Xenicu, Vipecu a Tectonu se postará o to, aby se uvolnily čelisti dříve, než dojde ke kroucení nohou lyžemi s volnou patkou. Na fotkách je vidět, pod jakým úhlem vypínají vázání Fritschi a zobrazeny jsou i některé úhly vypínání u konkurenčních vázání.

Fritschi vypíná přesně

Když se podíváte „dovnitř“ vázání, uvidíte, že každý, ze 4 pinů vypíná poté, co silové působení lyžaře překoná nastavený odpor pružin. Tak jak je to u sjezdařských vázání na pistu. Tedy žádné ohnuté U profily s přibližnou vypínací silou. U Fritschi nastavuješ špičku i patku na přesnou hodnotu. Vipec a Tecton špičku i patku, Xenic patku. Vipec i Tecton jsou v tomto u pinových vázání světový unikát. Xenic má 2 pružiny – první obstarává pro vertikální vypínání a druhá horizontální vypínání do stran.

Tuhost systému a jízdní vlastnosti

Vipec a Tecton jsou váhově srovnatelné s typově podobnými vázáními. Přitom ale mají více funkcí a hlavně mimořádnou tuhost. Proč? Velký vliv má podložka, na kterou dosedá podešev boty. U většiny vázání je pata boty ukotvena díky insertu jenom v pinech. Pedál brzdy má pod botou určitou vůli a to tuhosti neprospívá, Vipec a Tecton mají naopak pevné dosedací plochy. To je jedna z výhod, často podceňovaného plastu. Boty tedy u Vipecu nedrží jenom v pinech, ale na dvou plochách, mezi nimiž je pedál brzdy a ten má jediný úkol – držet brzdu ve správné poloze.

U Tectonu jde o tuhost mnohem víc a proto má další dva zpevňovací prvky. Jednak horní rantlík, který tlačí na horní okraj nálitku patky u boty – viz obrázek. Druhou vychytávkou je Power Rail System – nálitek v patce vázání přesně vyplňuje mezeru v insertu boty. Výmluvný je opět obrázek.

Kdo lpí na přesném přenosu sil mezi botou a lyží a chce lehké pinové vázání (pár Tecton váží 1200 gramů), neměl by tuhle skutečnost přehlédnout.

A jak to má Xenic?

Xenic má sice obě vypínací roviny řízené nastavením patky, ale piny špičky se pohybují paralelně do stran a tedy nepovolí boty směrem nahoru. Proto má u Xenicu patka tak masivní základnu, s průměrem 40 mm, aby nedocházelo ke ztrátě tuhosti systému. Nastavuje se dvěma šrouby, jeden ovládá pružinu pro boční vypínání, druhý šroub vertikální.

Manipulace

U Vipecu a Tectonu nemusím vystupovat ze špičky, když měním mezi režimy ski a walk, stačí posouvat patku vzad, piny vyjedou z insertu a pata boty je volná.

Vipec má ideální ovládání paty, holí se snadno mění obě úrovně patní opěrky. Tecton má vyšší tuhost, ale o trochu komplikovanějí obsluhu patky. Je to ale primárně vázání pro freeride touring a tuto nedokonalost vyvažují jiné výhody.

Všechny vázání mají brzdy. Došlapový pedál brzdy slouží k její automatické aretaci při výstupu. Protože velmi kluzký teflonový povlak, nebrání třením v bezvadné vypínací funkci.

Stejné plasty jako u lyžařských bot

Hodně diskutované plasty se jednak objevují v určité míře u všech pinových vázání, včetně ATK. Na sjezdovkách se jezdí s vázáními, které mají výrazný podíl plastu. Dnešní plasty nejsou to, z čeho dělávali soudruzi z NDR lžičky. Naopak jsou hi-tech materiálem, který je lehčí než kov a hlavně dovoluje vyrábět součástky komplikovaných tvarů. Plasty jsou proto často klíčem k popisovaným nadstandardním funkcím. Fritschi Swiss používá plastový granulát vyrobený v Holandsku, stejného dodavatele mají i výrobci lyžařských bot.

Je třeba vědět, že všechny části vázání, které jsou namáhané na tření a jsou v kontaktu s okolními součástkami, tak jsou kovové. Ano, plast má i nevýhodu – je náchylnější na nárazy a hůř odolává hrubému zacházení (to ale může poškodit i kovové vázko).

Robustnost a hmotnost

Vázání Fritschi působí mohutně. Díky plastu si to váhově mohou dovolit. Robustnost podporuje tuhost systému. Xenic váží 280 g (kus), Vipec 500 g (kus) a Tecton 550 g (kus). To jsou váhy srovnatelné s většinou konkurence.

Shrnutí o vázání Fritschi ve videu:

  

 

Fritschi je made in Switzerland

 • Všechny díly vázání jsou vyrobené ve Švýcarsku, kromě reklamních předmětů a sáčků na haršajsny.
 • Kompletace vázání probíhá v továrně na úpatí Bernských Alp.
 • Každá polovina páru má svoje výrobní číslo a každá projde testováním. Protože safety first!
 • Garance 10 let na dodání náhradních dílů.
 • Máme skladem náhradní díly a náš zákaznický servis pomůže každému.
 • Za posledních 6 let jsme měli pouze 1,43% reklamací.

Nadstandardní funkce vázání Fritschi Swiss heslovitě

 • Dynamická elasticita = nedochází k nechtěnému vypnutí.
 • Včasné vypnutí bot z vázání = snížení možnosti zranění.
 • Možnost vypnutí špičky v aretovaném stavu = osvobození od lyží při stržení lavinou během výstupu.
 • Možnost nastavení vypínacích sil jak u špičky, tak u patky = vyšší bezpečnost.
 • Špička vypíná jen do stran = nevypne bezdůvodně při tvrdém dopadu po doskoku, nebo přejetí terénní vlny.
 • Vysoká tuhost systému přináší lepší přenos působení sil na lyži. Vyniká v tom Tecton.
 • Snadné ovládání patky holí, v tomto je skvělý Vipec.
 • K vypnutí vázání dojde až po překonání odporu pružin, to platí pro oba piny špičky i patky.

Shrnutí

Možná jste překvapeni, o kolika užitečných funkcích jste se v tomto článku dozvěděli. Skutečnost je taková, že o mnoha nedostatcích jiných vázání se moc nediskutuje, protože je to většiny produktů standard a velmi často strop jejich konstrukčního řešení. Většinou se řeší hlavně cena a gramy. Funkčnost se buď podceňuje, nebo o ní zákazníci jednoduše neví. Fritschi má prostě dost benefitů, které racionálně hovoří pro nákup Vipecu, Tectonu nebo Xenicu. Cena je srovnatelná s konkurencí, stejně jako hmotnost a za plasty dáme ruku do ohně. Všechny funkcionality už znáte. Hodně štěstí při výběru vázání vám přeje

Tým Summit Trade ze Zlína, výhradní dovozce Fritschi Swiss pro ČR

Dovážíme ještě lyže black crows, stoupací pásy Kohla, sněžnice a hole TSL, lavinové vybavení a oblečení Ortovox, špičkové oblečení do hor a spacáky Mountain Equipment, lezečky Tenaya, lezecký hardware Skylotec a lezecké oblečení E9.