Skitourenguru poskytuje automatizované hodnocení lavinového rizika na trase túry. Výpočet je založen na Kvantitativní redukční metodě (QRM). Tato metoda využívá digitálního výškového modelu a aktuálního lavinového zpravodajství pro výpočet rizika laviny pro každý bod trasy. Hodnoty nebezpečí jednotlivých bodů jsou následně sloučeny do rizikového potenciálu pro celou trasu. Tento rizikový potenciál, podobně jako světelný semafor, ukazuje, zda má trasa spíše nízké riziko (zelené), zvýšené riziko (oranžové) nebo vysoké riziko (červené).

Skitourenguru propočítává každý den trasy v 5 částech Alp – viz obrázek. Tedy pokrývá skialpové túry v Rakousku, Švýcarsku, Itálii a Francii.

5 regionů a údaj o aktualizaci Skrýt poznámky

Semafor jako na křižovatce – červená, oranžová, zelená

Na přehledové mapě Skitourenguru zobrazuje všechny hodnocené skialpinistické túry různými symboly v barvách semaforu. Možnosti filtrů omezují výběr tras. Při rozkliknutí konkrétní trasy je na mapě úsek trasy zabarvea podle hodnoty rizika zeleně, oranžově nebo červeně, klíčová (kritická) místa jsou navíc označena šedými kruhy. Ke každé trase existuje shrnutí hlavních parametrů túry včetně automaticky vypočítané obtížnosti, odkazy na další informace, GPX track a aktuální lavinové zpravodajství, které se promítá do hodnocení.

Jaký je algoritmus skitourenguru.ch?

Zjednodušeně si ho můžeme představit jako kuchařský recept. Jako příklad uveďme stupnici obtížnosti skialpových túr: lehká, málo obtížná, docela obtížná, obtížná atd. Obtížnost trasy závisí na více faktorech, jako jsou sklon svahu, nebezpečí pádu nebo podmínky na trase. Úplně jednoduchý algoritmus by přiřadil túře obtížnost na základě výběru nejstrmější části trasy pomocí libovolně stanovené systematické metody. Můžeme to ale také vzít obráceně: Vezmeme velký soubor manuálně hodnocených skialpských túr, například 1500 túr se známou obtížností a necháme počítač vyhledat relevantní vlastnosti podél trasy. To dokáží moderní algoritmy strojového učení docela automaticky. Algoritmus rozpozná, které vlastnosti vedou k jakému hodnocení.

Lavinový potenciál túry

Je označený barvou trojúhelníku (zelená / oranžová / červená). Barevný trojúhelník je umístěný na linii trasy, kousek pod vrcholem. Pokud je daná túra na skitourenguru.ch zmapována, tak na tomto webu, tedy SkitourGuru.com, najdete po rozkliknutí túry přímý link na aktuální lavinový potenciál – stačí kliknout na banner. Pokud se vám daná túra nezobrazí, tak je důvodem nedostatek sněhu na trase túry, nevhodné podmínky na ledovci nebo prostě na skitourenguru.ch trasa není (to platí hlavně pro Česko a Slovensko).

Semafor – tři kategorie rizika

Co znamenají tři kategorie rizika?

 • Nízké riziko (hodnoty 0–1, zelený trojúhelník): Relativně bezpečné, pokud nejsou zaznamenány žádné příznaky nebezpečí. Ale i zelené úseky na trase vykazují tzv. reziduální riziko.
 • Zvýšené riziko (hodnoty 1–2, oranžový trojúhelník): Pouze pro zkušené skialpinisty. Pokud chcete takto označenou túru plánovat, musíte lavinovou situaci nejprve pečlivě analyzovat.
 • Vysoké riziko (hodnoty 2–3, červený trojúhelník): Nejlepším rozhodnutím je, vyhnout se skialpovým túrám označených červeně, tedy s nejvyšším lavinovým potenciálem.

Číselná hodnota mezi 0 a 3 ukazuje, jak blízko je trasa túry k hranici následující, vyšší kategorii nebezpečí. Pozor, mezi jednotlivými kategoriemi potenciálu (semafor zelená-oranžová-červená) se riziko zvyšuje exponenciálně, nikoli lineárně!

Klíčová, kritická místa

Skitourenguru označuje klíčová kritická místa kolečky. Čím více koleček, tím větší nebezpečí.

 • Jedno kolečko: lavinový terén
 • Dvě kolečka: typický lavinový terén
 • Tři kolečka: zcela typický lavinový terén

Pozor – toto označení se zobrazuje nezávisle na aktuálních sněhových a lavinových podmínkách a výhradně na základě tvaru terénu. Je to upozornění na klíčová místa, při jejichž překonávání hrozí nebezpečí. Během reálné túry byste měli provést individuální posouzení daného svahu. Ještě před vstupem do zóny, označené kolečkem jako klíčové místo.

Jak pracovat se Skitourenguru.ch při plánování

Když se budete při plánování túry dívat na trasu na webu Skitourenguru.ch, uvidíte 4 zdroje informací:

a) Lavinový terén - hlavně jde o mapu lavinového terénu ATHM – viz níže a mapu sklonu svahů (Slope map). Jde o fixně dané, neměnné parametry.

b) Klíčová místa, která jsou opět neměnná a vychází z terénu a dlouhodobých lavinových statistik (zjednodušeně řečeno).

c) Semafor - na trase každé túry uvidíte linii túry, která je označena jednou ze 3 barev, jako semafor na křižovatce (zelená/oranžo­vá/červená).

d) Laviny a webkamery – ikonka laviny označuje evidovanou lavinovou nehodu (datum, tehdejší stupeň nebezpečí a následky) a ikonka webkamery je po kliknutí aktivní.

ATHM znamená Avalanche Terrain Hazard Map

Tato mapa ukazuje, do jaké míry terén v okolí určeného bodu přispívá k uvolnění laviny pohybem skialpinisty. Mapová vrstva ATHM zohledňuje výhradně vlastnosti terénu: tvar svahu, velikost svahu a sklon svahu v okolí daného bodu. Mapa je statická (časově neměnná) a nezohledňuje stabilitu sněhové pokrývky. Mapa ATHM platí hlavně při 2. a 3. stupni lavinového nebezpečí, při 4. stupni je nutné počítat se spontánními lavinami, které mohou zasáhnout jindy bezpečné, mírné svahy.

Barevné vrstvy na mapě ATHM

 • Transparentní - těchto oblastech je velmi nepravděpodobné, že dojde k vyvolání laviny vlivem člověka, ale nehody způsobené spontánními lavinami není možné vyloučit.
 • Zelená – netypický lavinový terén. Uvolnění laviny člověkem je v této zóně (označené zeleně) neobvyklé.
 • Modrá – typický lavinový terén. V této zóně, označené modře, je uvolnění laviny pohybem člověka obvyklé.
 • Červená – zcela typický lavinový terén. V této zóně, označené červeně, je vyvolání laviny způsobené člověkem velmi typické.

Mapa sklonu svahu

Sklon svahu je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících riziko lavin. Na Skitourenguru.ch je sklon svahu zobrazený v následujících standardních barevných filtrech.

 • Transparentní – sklon svahu pod 30°. Uvolnění lavin na svazích se sklonem menším než 30° jsou vzácná.
 • Žlutá – sklon svahu 30-35°. V této oblasti začíná růst riziko lavin.
 • Oranžová – sklon svahu 35-40°. Riziko lavin prudce stoupá.
 • Červená – sklon svahu 40-45°. Riziko lavin dosahuje vrcholu.
 • Fialová nad 45°. Riziko lavin zůstává vysoké.

Důležité sdělení nakonec

Bez seriózního plánování túry, individuálního hodnocení stability sněhu na trase a bez akceptování tzv. zbytkového rizika to prostě nejde. Skitourenguru může být užitečný při výběru túry a plánování doma. Při posuzování situace na místě a na jednotlivých svazích ztrácejí hodnocení Skitourenguru na významu. Plánování a hlavně bezpečné provedení skialpinistické túry klade vysoké nároky na vzdělanost a dovednosti lyžařů v oblasti lavinové prevence. To platí bez ohledu na to, zda je plánování túry prováděno s pomocí Skitourenguru.ch nebo jakékoli jiné aplikace a metody!


Zajímavost pod čarou: Skitourenguru.ch & Skitour.Guru

Skitourenguru.ch vytvořil Švýcar Günter Schmudlach z Curychu. Ve stejném městě působil na vyhlášené Technické univerzitě. S webem začínal jako solitér a postupně mu pomáhali skialpoví nadšenci a zároveň skvělí odborníci (statistika, programování atd.) z akademických kruhů. Skitourenguru.ch financují sponzoři, nadace a soukromí dárci.

Skitour.Guru vytvořil, v podobné době a se skoro stejným názvem, rovněž solitér Michal Bulička. Hlavně díky nadšení a podpoře lidí, které poznal v prostředí JICu v Brně. Jmenovitě Honza Liška a Pavel Hamřík a pak skvělý webmaster Tomáš Friedrich. Tento projekt je financován díky inzerentům, jejichž loga vidíte v zápatí každé stránky. Nešlo by to ani bez totálního optimismu a touze přinášet kvalitní informace pro vás, čtenáře…

Při náhodném osobním setkání se sympaťákem Güntherem jsme se dohodli na možnosti sdílet algoritmus Skitourenguru.ch u skialpových túr na Skitour.Guru. Toho si velice vážím a děkuji za to.