Příklad č. 1 – vyhodnocení skutečné nehody

(na uskutečněné túře ,která již proběhla)

Fakta: Čtyřčlenná skupina, sjezd strmým SV svahem sklonu 35 °, 30 cm prachového sněhu (napadl před třemi dny), platí 3. stupeň lavinového nebezpečí (LN) na svazích severní poloviny.

Pozorování: Stupeň LN odpovídá realitě. Varovné signály nebyly pozorovány. Několik stop – svah byl po sněžení sjetý. Provedený test sněhové vrstvy (klouzavý blok) dopadl příznivě. Navátý sníh nebyl zpozorován.

Realita: V diskusi skupiny padlo jednohlasné rozhodnutí pro sjezd. Společně vjeli do svahu a téměř okamžitě došlo k uvolnění sněhové desky, která s sebou strhla všechny členy skupiny…

Potenciál nebezpečí: 3. stupeň LN, střední hodnota potenciálu pro tento stupeň je PN = 8, podle pozorování v terénu nebyl důvod ji nijak ji upravovat.

Redukční faktory:

RF I. třídy - předpokládaný největší sklon svahu byl 35 °, což umožnilo použít RF 2 = 3 (nejstrmější část svahu 35 °). Při 3. stupni LN musí být k dispozici RF I. třídy. Pokud by nešlo volit ani RF 1  (= 2) a svah by byl tedy strmější než 39 °, nešlo by vybraný sjezd podniknout, a to ani v případě ideální kombinace RF II. a III. třídy.

RF II. třídy – jednalo se o SV svah, tedy sjezd v sektoru „sever“. Sektoru sever (RF 4) ani sektoru „severní poloviny“ (RF 5) se u zvoleného sjezdu nešlo vyhnout. Zpráva o lavinové situaci zmiňovala jako nevýhodnou expozici svahy severní poloviny (RF 6), zvolený svah však byl v severní polovině, proto ani RF 6 nešlo použít. Na základě několika sjezdových stop nebylo možné prohlásit svah za rozježděný, RF 7 tedy nebyl k dispozici. Tedy ani jeden z RF II. třídy nešlo použít.

RF III. třídy – Čtyřčlenná skupina byla malá a odlehčovací rozestupy mezi členy skupiny nebyly při sjezdu dodrženy. Proto bylo možné použít pouze RF 9 = 2.

Výpočet: Dosazením do vzorce PN / RF, v tomto případě PN / (RF 2 x RF 9). Tedy riziko = 8 / (3 x 2) = 1,33 > 1. Výsledek znamenal neakceptovatelné riziko – nejet (stop).

Jiné řešení: Skupina mohla redukovat nebezpečí dodržením odlehčovacích rozestupů, v takovém případě by místo RF 9 mohla použít „příznivější“ faktor RF 10 = 3. Výpočet by pak vypadal takto: riziko =  PN / (RF 2 x RF 10) = 8 / (3 x 3) = 0,88 < 1. Výsledek znamená akceptovatelné riziko - jet.

Poučení: Tuto skupinu dělilo od bezpečné túry bez lavinové nehody zřejmě jen dodržení odlehčovacích rozestupů, které by na tak prudkém svahu měly být samozřejmostí.

 Příklad č. 2 – Domácí plánování

(před túrou)

Fakta: Panuje 2. stupeň LN nebezpečí a jako nevýhodná expozice je udáván sektor „sever“ ve výškách nad 1800 m, tendence vývoje lavinového nebezpečí počítá s 2. stupněm. Při domácím plánování zvažuje dvojice lyžařů dva sjezdy po svazích se sklonem větším než 40 ° (byl změřen na mapě). První sjezd je orientován na sever, druhý sjezd na západ.

 a) Severní sjezd

Pozorování: při domácím plánování není k dispozici

Potenciál nebezpečí: Při domácím plánování pracujte výhradně se střední hodnotou, tedy PN = 4, platící pro 2. stupeň LN.

Redukční faktory:

RF I. třídy – vzhledem ke strmosti svahu větší než 40 ° nelze použít žádný RF I. třídy. Pokud by místo 2. stupně LN panoval 3. stupeň lavinového nebezpečí, při kterém musí být RF I. třídy vždy k dispozici, ani jeden ze zvažovaných sjezdů by už v tomto okamžiku posuzování nepřipadal v úvahu.

RF II. třídy – Volba severního svahu znamená, že nemůžeme použít ani jeden z redukčních faktorů RF 4, RF 5. Zpráva o lavinové situaci uvádí jako nevýhodnou expozici sektor „sever“ nad 1800 m, ve které se nachází vybraný svah – proto nelze použít ani RF 6. Bez spolehlivé aktuální informace, nelze při domácím plánování posoudit svah jako často sjížděný, RF 7 tedy není k dispozici. K dispozici tedy není ani jeden ze čtyř redukčních faktorů II. třídy.

RF III. třídy – Malá dvoučlenná skupina může při dodržení odlehčovacích rozestupů redukovat nebezpečí pomocí RF 10 = 3. To je jediný faktor, ze všech deseti, který je dispozici.

Výpočet: Dosazujete do vzorce PN / RF, v tomto případě PN / RF 10. Tedy riziko = 4 / 3 = 1,33 > 1.

Výsledek: neakceptovatelné riziko – severní svah nepřipadá v úvahu (stop).

 b) Západní sjezd

Potenciál nebezpečí: PN = 4 je stejný jako v předcházejícím případě.

Redukční faktory:

RF I. třídy – není rovněž k dispozici, protože svah je prudší než 40°

RF II. třídy – západní expozice svahu znamená, že se vyhnete jak sektoru sever, tak i celé „severní polovině“ Ve zprávě o lavinové situaci jsou jako nevýhodné označeny svahy sektoru „sever“ nad 1800 m, kterým se rovněž vyhnete. Lze proto použít „nejsilnější“ RF II. třídy, kterým je RF 6 = 4. Stejně jako v předcházejícím případě nepočítáte s rozježděností svahu (RF č. 7).

RF III. třídy – malá dvoučlenná skupina s rozestupy, proto lze použít RF 10 = 3.

Výpočet: Dosazujete do vzorce PN / RF, v tomto případě PN / (RF 6 x RF 10). Tedy riziko = 4 / (4 x 3) = 0,33 < 1.

Výsledek: akceptovatelné riziko – ano, západní svah je možné sjet.

Pro připomenutí tabulka a vzorec pro výpočet